دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی و دانش آموزی در مورد طرح پرورش بلدرچین

تعداد 2 مورد تحقیق دانش آموزی و مقاله و پروژه دانشجویی مرتبط با موضوع طرح پرورش بلدرچین در سایت یافت گردید:

دانلود مقاله اثرات نور در طبیعت

برنامه نوری بیشتر پرنده ها تولید مثل فصلی دارند و چرخه تولید مثلی آنها توسط تغییر در طول روز کنترل میشود. نور از طریق تأثیر بر هیپو تالاموس تولید هورمون محرک غدد جنسی توسط هیپوفیز را کنترل می کند و در نهایت مسئول کنترل تخمک گذاری در مرغ و اسپرم سازی در خروس می باشد . البته مرغ و خروس در تاریکی یا عدم تغییر محسوس در چرخه روشنایی / تاریکی روزانه نیز می توانند تولید مثل داشته باشند ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول