دانلود پایان نامه بررسی هزینه اجتماعی گاز SO2 از نیروگاه شهید رجایی

پايان نامه کارشناسي ارشد مديرت محيط زيست – اقتصاد محيط زيست سال تحصيلي 1385- 1386 چکيده توليد برق فوايد زيادي براي جامعه دارد و در عين حال باعث صدمات جبران ناپذير و ناخواسته اي همچون آسيب رساني و تخريب محيط زيست مي شود. براي اينکه

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول