دانلود تحقیق نقش معلم در شکوفایى خلاقیت

Word 64 KB 11201 12
مشخص نشده مشخص نشده روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • آموزش و پرورش خلاقیت
  در چند دهه اخیر پژوهش هاى بسیارى در زمینه خلاقیت انجام شده است. پژوهش هاى انجام شده در زمینه آموزش خلاقیت، عموماً به این نتیجه رسیده است که خلاقیت را هم مى توان آموزش و هم پرورش داد.3
  تورنس مى نویسد: طى پانزده سال تجربه در مطالعه و آموزش تفکر خلاق، شواهدى دیده ام که نشان مى دهد خلاقیت را مى توان آموزش داد. فلدهوسن و همکارانش مى گویند: پاسخ به این سؤال که «آیا مى توان خلاقیت را آموزش داد؟» مثبت است. آنان روش هاى جالبى براى آموزش خلاقیت ارائه مى دهند.4
  تحقیقات نشان داده است که تمام انسان ها داراى قوّه خلاقیت هستند؛برخى در یک زمینه داراى خلاقیت بیش تر و برخى در زمینه اى دیگر. خلاقیت مى تواند به وسیله معلمان در دانش آموزان شکوفا گشته و یا از بین برود. بنابراین، باید محیط و فضاى مساعدى براى رشد و پرورش قوّه خلاقیت دانش آموزان فراهم آورد.
  کارل راجرز در این زمینه مى نویسد: «روشن است که خلاقیت را نمى توان با فشار ایجاد کرد، بلکه باید به آن اجازه داد تا ظهور کند. همان گونه که زارع نمى تواند جوانه را از دانه بیرون بیاورد، اما مى تواند شرایط مناسبى براى رشد دانه فراهم آورد. در مورد خلاقیت هم همین شرایط صادق است. باید زمینه اى مساعد براى رشد و توسعه خلاقیت فرزندان و دانش آموزان فراهم آورد. از جمله تجربیات من در روان شناسى این است که مى توان با فراهم کردن امنیت روانى و آزادى، احتمال ظهور خلاقیت سازنده را افزایش داد.»[5
  روشن است که هر کسى ممکن است در زمینه اى خاص خلاقیت داشته باشد. از هر کسى در هر زمینه نمى توان انتظار خلاقیت و ابتکار داشت. باید این بسترها و علایق و زمینه ها را شناسایى کرده و زمینه رشد آن ها را فراهم نمود.

دانلود مقاله نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری

خلاقيت يکي از عالي ترين و پيچيده ترين فعاليت هاي ذهن آدمي است که تعليم و تربيت بايد به آن توجه کند . خلاقيت نه فقط به هوش و تفکر بلکه به سازمان شخصيت فرد نيز مربوط مي شود. يکي ازسؤالاتي که در چهار دهه گذشته ذهن بسياري از پژوهشگران و انديشمندان تعليم

دانلود مقاله بررسی نگرش معلمین و کارکنان نسبت به عملکرد مدیران

چکيده اين پژوهش به بررسي نگرش معلمين و کارکنان نسبت به عملکرد مديران پرداخته. تحقيق اهداف نظام اموزشي در گروه عملکرد مديران واحدهاي آموزشي مي باشد. بررسي هاي مربوط به نيروي انساني نشان مي دهد که جوامع پيشرفته از بيشترين نيروهاي کيفي و

دانلود تحقیق بررسی نگرش معلمین و کارکنان نسبت به عملکرد مدیران

اين پژوهش به بررسي نگرش معلمين و کارکنان نسبت به عملکرد مديران پرداخته. تحقيق اهداف نظام اموزشي در گروه عملکرد مديران واحدهاي آموزشي مي باشد. بررسي هاي مربوط به نيروي انساني نشان مي دهد که جوامع پيشرفته از بيشترين نيروهاي کيفي و کمي کار آم

دانلود تحقیق راهکارهای ایجاد انگیزه در معلمین و مدیران

از زمان آفرينش انسان، هزاران پيامبر از سوي خداوند تبارک و تعالي برانگيخته شدند تا وسيله هدايت شوند و انسان را راهنمايي کنند. تاريخ همواره شاهد نبردها و مصيبت هايي بوده که به دليل سرکشي نفس بشر پديد آمده اند؛ ديروز صداي شمشيرها و امروز غرش انواع سلا

دانلود تحقیق خلاقیت

از ديدگاه روانشناسي خلاقيت ذاتي نيست بلکه قوه خلاقه از کودکي در اکثر افراد وجود دارد . خانواده ، جامعه و آموزش و پرورش هر کدام بسته به سهم خود باعث شکوفا شدن آن مي شوند. در خانواده والدين مي توانند با در اختيار قراردادن فرصت هاي لازم به کودکان محيطي

دانلود مقاله خلاقیت

به وجود آوردن ، توليد کردن و موجب شدن 1 را از معاني خلاقيت گفته اند . همچنين در معني خلاقه داريم نيرويي که موجب خلق آثار بديع گردد.2 با توجه به اين معاني ، مي توان خلاقيت را نوعي توانايي دانست که به ايجاد چيزي منجر مي گردد . يکي از اهداف اساسي آموزش

دانلود مقاله راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی

تحقيق انجام شده در رابطه با راههاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره راهنمايي ناحيه3 کرج مي باشد که با توجه به اين مطلب بيان مساله اينکه از چه راهها وشيوه هايي قوه خلاقييت و ابتکار دانش آموزان دوره راهنمايي را رشد و تقويت نماييم. با توجه به ضرورت و

دانلود تحقیق بررسی رابطه بین روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقیت دانش‌اموزان

نظامهاي آموزشي و فعاليتهاي حاکم بر آن ،‌ با توجه به پيشرفت جوامع ،‌همواره دستخوش تغيير وتحول است و تحول آموزشي ، خود معلول تحول اجتماعي وتحول علوم و تکنولوژي است زيرا در يک جامعه ساده ،‌نيازها ساده و روش ارضاي نيازها نيز ساده است . در چنين جوا

دانلود مقاله خلاقیت و آموزش در مقطع کارشناسی ارشد

(خلاقيت ) مقوله اي است که اغلب ابعاد زندگي اجتماعي بشر را در بر مي گيرد اما به جرات مي توان گفت خلاقيت در آموزش و پرورش نکته اي کليدي و حائز اهميت است . با عنايت به اينکه ،زمينه اساسي خلاقيت بايد در خانواده ، مدرسه و دانشگاه فراهم گردد و مدارس در اي

دانلود مقاله راهکارهای عملی خلاقیت در نوشتن انشاء

«بسم ا... الرحمن الرحيم» هر فرد خلاقي تواناييها و ويژگيهاي متفاوتي دارد. ويژگيهاي متنوع افراد خلاق ممکن است در سنين پايين بروز کند و خلاق بودن به اين معني نيست که شخص تمام اين ويژگيها و تواناييها را دارا باشد. و از همه مهمتر اين است که توا

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول