دانلود مقاله نقش معلمان در جامعه

Word 255 KB 11564 65
مشخص نشده مشخص نشده روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
قیمت: ۶,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • به هر حال ، حقوق معلمان به ندرت با نرخ تورم هماهنگ بوده است ، بطوری که وقتی افزایش داده می شود تاثیر آن روی انگیزش معلمان منفی است . تنزل وضع اجتماعی حرفه معلمی نیز با کاهش نسبتی قدرت خرید در ارتباط است.نشانه فقدان موقعیت اجتماعی معلمان این حقیقت است که فارغ التحصیلان پسر می خواهند حداقل در سطح ابتدایی وارد حرفه آموزشی نشوند . در بعضی از کشورها،معلمی بیشتر به عنوان حرفه زنان در نظر گرفته می شوند و درآمد حاصله به عنوان افزایش اضافی برای خانواده منظور می شود.این تنزل وضع اجتماعی حرفه آموزشی بر کشورهای در حال توسعه توسعه نیافته هر دو تاثیر می گذارد.در کشورهای در حال توسعه حقوق معلمان کاهش یافته است.این امر پدیده ای تازه ای نیست ، اما در سال های اخیر به علت کاهش متوالی بودجه و بحرانهای اقتصادی تسریع شده است . ناظران به خوبی آگاه هستند که معلمان برخی از کشورها در تمام سطوح بجای پرداختن به امر آموزش بیشتر نگران تامین معاش خود می باشند و هرگاه ممکن باشد به شغل دوم یا سوم مشغول می شوند ( مختاری 1372). درچنین ضایعاتی حتی اگر به وسیله ترفیعات ، افزایش ها یا نوعی پرداخت تخفیف داده شود ،تاثیر منفی آن روی انگیزش معلمان زیاد بوده است .
    در اکثرکشورهای در حال توسعه سه عامل عمده باعث شده تا افراد با کفایت کمتر به شغل معلمی روی آوردند؛ 1- پایین بودن سطح حقوق ودستمزد 2- شرایط کار معلم 3- موقعیت اجتماعی آنان .

دانلود تحقیق از خانه تا جامعه تنها یک گام: مدرسه!

مدرسه آغاز جداشدن کودک از خانواده است! در گذشته نه چندان دور اين کودک بود که در روز اول مدرسه مي گريست و اينکه اين مادر است که با آگاهي از نقش مدرسه و آغاز انفکاک از فرزندي که پيش از اين جزئي از وجودش بود ، با چشمي اشکبار فرزند را راهي مي کند تا

دانلود مقاله نقش مولفه های برنامه درسی در هویت دینی دانشجویان

اين مطالعه که با هدف بررسي تحوّل هويت ديني در ميان دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد انجام گرفته است، داراي دو مرحل? کمي و کيفي است. در مرحل? اول، دويست و هشتاد و نه نفر از دانشجويان سه رشته علوم تربيتي شيمي و مهندسي برق که در سه مقطع ترم اول ترم چ

دانلود تحقیق نقش‌ مشارکت‌ همگانی‌ در ارتقای‌ مستمر کیفیت‌ مدرسه‌

با استفاده‌ از مشارکت‌ همگاني‌ مي‌توان‌ ضمن‌ تکيه‌ بر اهميت‌ سرمايه‌ي‌ انساني‌راهکارهايي‌ براي‌ حضور مؤثر و فعال‌ تمام‌ کارکنان‌ و دانش‌آموزان‌ در مدارس‌ پيدا کرد و ازايده‌ها و ابتکارات‌ آنان‌ در حل‌ مسائل‌ و اجراي‌ اهداف‌ آموزش‌ و پرورش‌ استفاده‌ ن

دانلود تحقیق بررسی نقش مدرسه در رشد

بعد از خانواده، عامل بسیار مؤثر در رشد و تکامل کودک، به ویژه در جامعه های کنونی آموزشگاه است. امروزه بیش از هر زمان دیگر، آموزشگاه در زندگی فرد تأثیر دارد، زیرا بیشتر مردم چند سالی از عمر خود را در آموزشگاه گاهی در دانشگاه می گذرانند به طوری که می توان گفت تقریباً 4/3 زنگی انسان در عصر حاضر در آموزشگاه سپری می‌شود. بهترین گواه اهمیت تأثیر آموزشگاه در رشد و تکامل کودک، این است که ...

دانلود تحقیق تأثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی

تجارب قبلي ، بينايي ، ادراک، و طرز فکرها، شکل گيري رفتارهاي ما را تشکيل مي دهند در دنيايي که هر روز پيچيده تر مي شود شاگردان مدرسه نيازمندند که بيشتر و بهتر درباره محيط خود بياموزند و چون امکان آموختن از طريق تجربه در همه موارد وجود ندارد. لذا نحوه

دانلود مقاله بررسی پایگاه اجتماعی معلمان

در حال حاضر تعليم و تربيت مهمترين اصل توسع? هر کشور است و رسالت انتقال مجموعه باورها، انديشه ها، رفتارها و مهارتهاي جامعه به نسل جديد بر عهده آموزش وپرورش است.در واقع هر گونه پيشرفت و تحول در جامعه مستلزم آموزش و پرورش صحيح و قوي است،از آنجا که موفق

دانلود تحقیق هویت فمنیستی برنامه درسی

اينکه چرا چنين اتفاقاتي در طي قرن بيستم رخ داده است عواملي چون افزايش مصرف گرايي، تاثير رسانه ها بر فرهنگ جوانان، تغييرات در زندگي خانواده ها و الگوهاي ازدواج و طلاق و نياز به نيروي کار در سطح جهان مي باشد(arnot etalT1999). مفهوم فمنيسم:

دانلود مقاله روابط اجتماعی معلمان و دانش ‎آموزان در عصر ارتباطات

جهانی را که در آن زندگی می‎کنیم جهان ارتباطات نام گرفته است. با کمک ماهواره‎ها و اینترنت مرزها و دیوارهای مرئی و نامرئی فرو ریخته و دنیا به دهکده کوچکی تبدیل شده است. در این دهکده کوچک، نظام‎های پیشین نابود شده و یا در حال نابودی است ونظام‎های جدید با سرعتی وصف ناپذیر در حال جایگزینی است. دگرگونی در دانش، دگرگونی در نگرش، دگرگونی در رفتارها و دگرگونی در روابط انسانی و اجتماعی از ...

دانلود تحقیق بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری

تکنولوژي آموزشي درعرصه هاي متعدد کارايي خود را نشان داده است. هر فرد، سازمان يا نهادي که از روشهاي پيشنهادي علم تکنولوژي آموزشي بهره گرفته، بيش از پيش بر بهره وري و اثر بخشي خود افزوده است. تکنولوژي آموزشي در آموزش و پرورش به سان چراغي است که د

دانلود مقاله روابط دختر و پسر در جامعه امروز

آنچه نسل امروز ما را دچار نوعي سردرگمي و پريشاني مي کند از سويي زندگي در جامعه اي اسلامي و آميخته با فرهنگ و رسوم ايراني است که قدمتي کهن دارد و از سوي ديگر رويارويي با مسأله ارتباط تمدن ها از طريق شبکه هاي ماهواره اي و اينترنت است که ميل مختلف را ب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول