دانلود تحقیق کارگزاران عصر رضا شاهی

Word 73 KB 16599 14
مشخص نشده مشخص نشده علوم سیاسی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • علی اکبر داور متولد 1264 خورشیدی در تهران پسر کلب علی خان خازن الخلوت سرایدار راندرونی مظفرالدین شاه بود. او مدتی در دارالفنون به تحصیل پزشکی پرداخت اما بعد مدتی پزشکی را رها کرد در رشته حقوق ادامه تحصیل داد. پس از فارغ التحصیل شدن در این رشته تحت تاثیر شرایط سیاسی و اجتماعی عصر مشروطیت برای دفاع از این انقلاب در این رقابتهای خربی مجلس دوم شورای ملی از دموکرات ها هواخواهی کرد. داور در سال 1288 منصب دادستانی (مدعی العموم) تهران دست یافت. وارد فالیتهای مطبوعاتی شد. (در روزنامه مدیریت شرق به مدیریت سید ضیاء مقالات سیاسی و انتقادی نوشت در سال 1290 یک شرایطی فراهم می شود تحت (سرپرست فرزندان بازرگانی به اروپا رفته در دانشگاه ژنو زبان فرانسه آموخت و دکترای حقوق در سوئیس اخذ می‌کند .
  وقوع کودتای 1299و نخست وزیری سید ضیاء که داور قبلاً با او همکاری مطبوعاتی داشت) ولی زمانی به تهران رسید که سیدضیاء از نخست وزیری عزل و به خارج از کشور تبعید شده بود. داور در مدت زمان کوتاهی در عرصه های سیاسی توانست به عنوان یک فرد توانمند وارد عرصه سیاست شود.
  روزنامه مرد آزاد
  اولین فعالیتهای سیاسی او انتشار، روزنامه ای به عنوان مرد آزاد اولین تلاش طلیعه برای دستیابی به مناصب سیاسی بود (نام او از روزنامه منتشره در پاریس گرفته بود) توانست نظریات سیاسی و اقتصادی خود را در مورد آینده بیان کند تلاش او این بود که جامعه ایرانی بر مبنای تمدن غرب استوار گردد. همچنین داور در نوشته های خودش رضاخان سردار سپه وزیر جنگ را رهبری می داند که قادر است ایرانیان را به آرزوهای بزرگ خود برساند .
  این نوشته ها او باعث شد افرادی همچون تیمورتاش و نصرت الدوله فیروز از همه مهمتر رضاخان وجود او را یک نعمت بزرگ برای رسیدن به برنامه های خود بدانند. [حزب رادیکال] (باقر عاقلی منابع رجال سیاسی و نظامی معاصر) دومین اقدام او تشکیل حزبی بود بنام حزب رادیکال – اعضای آن افراد تحصیل کرده بودند که داور لیدراین حزب بود.
  سیروس غنی برآمدن رضاخان
  اینطور به نظری رسید که این اولین حزب سیاسی در ایران بود که برنامه های خودش را روی کاغذ بیاورد این بیانیه 33 ماده داشت که مهمترین عبارت بود تحکیم حکومت مشروطه – برگزاری انتخابات با رای محفنی ...........الغای کاپیتولاسیون – جدایی دین از سیاست. برابری شهروندان
  حضور در مجلس – داور پس از اینکه توانست با اندازهایی همچون روزنامه و حزب خود را یک فرد سیاسی بسیار فعال بشناساند و به همین خاطر مباحث پارلمانی خود را به دقت تهیه می کرد داور در مجلس پنجم به عنوان نماینده مردم لار حضور داشت در مجلس پنجم یکی از حوادث مهم که مطرح شد مسئله جمهوری بود که داور مخالفت کرد نظر او این بود که جامعه ایران آماده پذیرش این نوع حکومت نمی باشد. داور در مجلس پنجم در جایی دیگری نیز با رضاخان به مخالفت برخاست آنهم زمانی که رضاخان برای سرکوبی شیخ خزعل به خوزستان لشکر کشیده بود.
  داور لشکرکشی رضاخان را خود سرانه دانست و کلیه عملیات را مربوط به صلح و جنگ اعلام داشت به تصویب مجلس برسد با بازگشت سردار سپه به تهران، داور برای رفع سوء تفاهم به تلاش افتاد ک در این راه از تیمورتاش و نصرت الدوله فیروز کمک خواست. نصرت الدوله با تلاش داور به جرگه طرفداران رضاخان پیوست از این تاریخ با اتحاد سیاسی این سه تن با یکدیگر مثلث محکمی بود که سردار سپه بنای سلطنت خود را بر روی آن بنا نهاده بود از دیگر مسائل مطرح شده در مجلس پنجم طرح خلع قاجاریه از سلطنت مطرح شد 5 نفر اعلام مخالفت کردند مهمترین مصدق بود که داور سخنان او را نشنیده گرفت و اعلام کرد وظیفه مجلس فقط برداشتن پادشاه بی کفایت از سلطنت است که با ادامه تلاشهای داور در مجلس موسسان رضاخان به پادشاهی رسید پس از آن داور انتظار داشت به پاس حمایت هایش از رضاخان پست بالایی را انتظار داشت- رضاشاه فروغی را به عنوان اولین نخست وزیر معرفی کرد فروغی (یکی اعضای کابینه خودش) داور را برای وزارت فواید عامه (وزارت کشاورزی- بازرگانی) قرار داد.
  داور به زودی در این وزارت توانست توان بالای از خودش نشان دهد یکی از گام های اساسی او اصلاحات تاسیس راه آهن بود.
  داور در کابینه دوم مستوفی المصالک در تیرماه 1305 به عنوان وزیر عدلیه معرفی گردید. ریاست او در قوه قضایه 7 سال ادامه داشت. اقدامات اساسی داور را باید در همین دوران 7 ساله وزارت او در عدلیه جستجو کرد. او مصمم به دگرگون کردن بنیادهای دادگستری در ایران بود.
  ابتدا وزارت عدلیه را منحل کرد – استخدام قاضیان جوان تحصیل کرده در ایران و اروپا در زمره در دیوان عالی علاوه بر تحصیل کردگان جدید از وجود برخی روحانیون استفاده کرد اصل استقلال قضات را از بین برد و آنها را تابع دولت کرد تدوین قوانین مدنی- استفاده از حقوق مدنی فرانسه و ایتالیا جز در چند مورد با قوانین شرعی متعارضی بود به عنوان بخشی از قانون مدنی ایران تنظیم کرد از جمله این تعارضات مسئله نفی تعدد زوجات، تغییر سن ازدواج دختران و پسران از 9 و 15 سال به 18 سال و نهادهایی که زیر مجموعه وزارت دادگستری از قبیل دفتر اسناد رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت پا به عرصه وجود نهادند بعد از استعفای مخبرالسلطنه هدایت بار دیگر محمدعلی فروغی بر مسند نخست وزیری ایران تکیه زد. در این کابینه جدید پست وزارت مالیه (دارائی) نصیب داور شده بود در زمانی که ولیعهد مشق سلطنت را در زیر سایه پدر آغاز کرد، از مربع قدرتی که از نخستین روزهای کودتا بارضاخان همراه بودند و بعداً در دوران او قدرتی داشتند تنها علی اکبر داور در صحنه بود. و در وزارت مالیه با پشتکاری غریب به کار مشغول بود آخرین ماموریت او- تصور می رفت از تصفیه های رضاشاهی در امان مانده و مانند دوستانش (تیمورتاش و نصرت الدوله) به عضب دیکتاتور گرفتار نیامده است.

دانلود مقاله زمینه های پیدایش عصر رضاشاه (رضاخان)

عصر رضاشاه را در مجموع باید از مقاطع عجیب تاریخ معاصر ایران به شمار آورد. نه از بابت ویژگیهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن عصر که از این بابت اتفاقاً عصر رضاشاه پیچیدگی خاصی ندارد؛ چرا که حکومت رضاشاه مصداق نظام استبدادی مطلقه بوده، با تمام خصوصیاتی که چنین نظامهایی از آن برخوردارند. تعجب و شگفتی عصر رضاشاه در آن است که آن دیکتاتوری نفس گیر و استبداد مطلقه پس از دو دهه تلاشهای ...

دانلود تحقیق شاه اسماعیل صفوی

صفویان شاه اسماعیل صفوی تشکیل دولت صفوی در اوایل قرن دهم هجری قمری ( ابتدای قرن شانزدهم میلادی ) یکی از رویدادهای مهم ایران محسوب می شود . پیدایش این دولت که باید آن را سرآغاز عصر تازه ای در حیات سیاسی و مذهبی ایران دانست موجب گردید استقلال ایران بر اساس مذهب رسمی تشیع و یک سازمان اداری بالنسبه متمرکز ، تامین گردد . گذشته از آن تاسیس و استقرار این دولت زمینه ای را فراهم ساخت تا ...

دانلود تحقیق اقدامات فرهنگی و سیاسی و اقتصادی رضاخان

? برخورد سياسي، ديني و فرهنگي رضاخان ? بررسي سياست ديني فرهنگي در عصر پهلوي اول ? حمله به شعائر اسلام ? ساختار قضائي ? تحميل بي حجابي ? کشف حجاب ? روابط رضاخان با روحانيون در دوره رضاشاهي ? اقتصاد سياسي ايران در دوره رضاشاه ? اصلاحا

دانلود مقاله اقدامات فرهنگی سیاسی و اقتصادی رضاخان

فهرست مهمترین اقدامات حکومتی رضاخان به این شرح است: 1- اجباری بودن استفاده از کلاه شاپو و صدور قانون «متحدالشکل نمودن البسه‏». 2- منع حجاب برای محصلین دختر مدارس و معلمین زن. 3- موظف شدن کارگزاران حکومتی برای حضور با همسران بدون حجاب خود در مراسم 4- موظف شدن استانداران و فرمانداران و بخشداران به انعقاد مراسم متعدد و دعوت از روحانیون و تجار و افراد صاحب نفوذ به آن مراسم به همراه ...

دانلود مقاله اقدامات رضاشاه در توسعه

مقدمه : ايران تاريخي کهن دارد و تقسيماتي که در تاريخ ايران شده بيشتر بر مبناي شروع و پاياين کار سلسله هاي سلاطين بوده واز فتوحات وکشتار و زندگي انها سخن رفته است. ولي با ظهور اسلام اين تاريخ به دو دوره تقسيم مي شود که به دوره قبل از اسلام و دور

دانلود تحقیق زمینه های پیدایش عصر رضاشاه

مقدمه : ملی شدن صنعت نفت ایران طی یک مبارزه طولانی طی سالیان دراز توسط رهبری ملت ایران توسط مدرس ، مصدق و کاشانی صورت پذیرفت و نقطه عطفی در مبارزه مردم ایران تحت رهبری انسانهای مسلمان ، دلسوز و آگاه بو.د که تا سرنگونی امپریالیسم در بهمن ماه 1357 ادامه داشت . در سال 1280 مظفرالدین شاه مامتیازی را به شرکت خصوصی کوچکی متعلق به ویلیام ناکس دارسی انگلیسی واگذار کرد که پرداخت 16 درصد ...

دانلود مقاله سیاست تقلیل روحانیون در دوره‌ی رضاشاه

جواز عمامه گواهي بود که در عصر رضاشاه ( 1320-1304 ش) طبق قانون اتحاد شکل لباس به مجتهدان ، مدرسين ديني و محدثين داده مي‌شد و آنان با ارائه اين مجوز به شهرباني محل ، اجازه ملبس شدن به لباس روحانيت را بدست مي‌آوردند . اين قانون در اواخر سال 1307 تصويب

دانلود مقاله اقدامات رضا شاه در توسعه

مقدمه : ایران تاریخی کهن دارد و تقسیماتی که در تاریخ ایران شده بیشتر بر مبنای شروع و پایاین کار سلسله های سلاطین بوده واز فتوحات وکشتار و زندگی انها سخن رفته است. ولی با ظهور اسلام این تاریخ به دو دوره تقسیم می شود که به دوره قبل از اسلام و دوره بعداز اسلام تقسیم می شود.که دوره قبل از اسلام دوره باستان نیز نامیده میشود و دوره بعد از اسلام به دوره اسلامی نامیده می شود . ولی دوره ...

دانلود مقاله امیرعباس هویدا

اميرعباس هويدا يکي از کارگزاران عصر پهلوي ماهيت هيچ نظامي، و از جمله رژيم پهلوي را نمي‌توان بدون شناخت شخصيت و عملکرد کارگزاران آن نظام، مورد بررسي دقيق قرار داد. يکي از کارگزاران عصر پهلوي، اميرعباس هويداست. اميرعباس هويدا، فردي است که از بهمن ????

دانلود مقاله واژه اصلاحات

اصلاح در لغت عرب ضد افساد شمرده و اصلاح شی‌ء بعد از آن افساد آن را به اقامه و برپاداشتن آن معنا کرده‌اند. در فرهنگ‌نامه‌ سیاسی و اقتصادی و نیز در لغت‌نامه دهخدا، اصلاحات به مجموعه تغییرهایی گفته‌ می‌شود که در جهت بهبود اوضاع اجتماعی، در چارچوب نظام تثبیت شده انجام می‌گیرد. در قرآن کریم، واژه اصلاح و افساد و مشتقات این دو مکرر به کاررفته است. در اصطلاح قرآنی، اصطلاحات اجتماعی به ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول