دانلود مقاله توسعه ورزش زنان

Word 269 KB 28522 35
مشخص نشده مشخص نشده ورزش و تربیت بدنی
قیمت: ۳,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • نوع صفحه : شرح وظایف مرکز توسعه ورزش بانوان

  ·        تبیین وتدوین برنامه های کلان توسعه ورزش بانوان.

  ·        تبیین چگونگی حضور زنان درعرصه های ورزش پرورشی ، همگانی، قهرمانی وحرفه ای.

  ·        برنامه ریزی در زمینه چگونگی اعمال نظارت و جنبه های حمایتی و پشتیبانی درعرصه های ورزش پرورشی ، همگانی ، قهرمانی وحرفه ای باتوجه به اولویتها.

  ·        برنامه ریزی درجهت حسن اجرای وظایف نظارتی وحمایتی در اولویت بندی فعالیتهای ورزشی بخش زنان کشور.

  ·        برنامه ریزی ونظارت بر چگونگی حفظ ، ارتقاء وحضورفعال زنان درعرصه های بین المللی ورزش.

  ·        تدوین برنامه به منظور فراهم نمودن زمینه های لازم جهت تحقق حقوق مدنی دربخش ورزش زنان

  ·        تدوین برنامه های نظارتی وحمایتی برای حفظ وارتفاء جایگاه ورزشی زنان.

  ·        تدوین آئین نامه های اجرایی ودستورالعمل های مورد نیاز جهت اعمال نظارت و حمایت برتوسعه ورزش زنان دردستگاههای دولتی وغیردولتی ودرابعاد داخلی وبرون مرزی.

  ·        کمک به بهینه سازی سیستمهای جمع آوری اطلاعات موردنیاز ورزش زنان.

  ·        نظارت برعملکرد وهدایت واحدهای استانی سازمان درانجام فعالیتها وتوسعه ورزش بانوان درسطح استان.

  ·        برنامه ریزی به منظوربهره برداری بهینه زنان از تاسیسات ، امکانات وتجهیزات ورزشی کشور.

  ·        تدوین برنامه درخصوص چگونگی ونحوه جذب تسهیلات ، بودجه ودیگر منابع مالی برای رشد وتوسعه ورزش زنان ونظارت برحسن اجرای برنامه ها.

   

  ·        فراهم نمودن زمینه های لازم به منظورجلب مشارکت حامیان مالی ، خیرین و سرمایه گذاران داخلی وخارجی درایجاد تاسیسات وامکانات ورزشی دربخش زنان.

  ·        نظارت برنحوه تخصیص اعتبارات درمؤلفه های چهارگانه ورزش درعرصه ورزش بانوان

  ·        هماهنگی ، نظارت وحمایت از حوزه ورزش بانوان درفدراسیونهای ورزشی.

  ·        برنامه ریزی درجهت برگزاری مسابقات سراسری ورزش زنان به مناسبتهای مختلف

  ·        فراهم نمودن زمینه های لازم جهت حمایت از رشد وتوسعه ورزش روستاها وعشایرباتأکید برحفظ وفرا ملی کردن ورزشهای بومی و محلی.

  ·        برنامه ریزی وایجاد ارتباط وتعامل لازم درجهت استفاده از تجربیات ، دستاوردها ، ظرفیتهای جهانی وبومی کردن آنها به منظورارتقاء ظرفیتهای داخلی ورزش زنان.

   

  ·        تدوین نیازهای آموزشی وهماهنگی بامراکز آموزشی به منظور توسعه منابع انسانی مورد نیاز ورزش زنان باتوجه به سیاستهای کلان سازمان.

   

  ·        تدوین برنامه به منظور نحوه اجرا، نظارت وپشتیبانی در به انجام رساندن اولویتهای پژوهشی.

   

  ·        همکاری با مراکز تحقیقاتی وحمایت از محققین داخلی و خارجی که درحوزه ورزش زنان فعالیت می نمایند.

   

  ·        حمایت از مراکز فرهنگی ورزشی با توجه به مقتضیات ونیازهای ورزش زنان.

   

  ·        تدوین برنامه های فرهنگی – تبلیغی به منظور رشد وتوسعه ورزش زنان.

   

  ·        تدوین برنامه به منظور حمایت و تقویت فعالیتهای فرهنگی وهنری در بخش ورزش زنان از جمله تجهیز کتابخانه ها، موزه ها، مراکز، پایگاههای ورزشی وغیره.

  مدیرکل دفتر توسعه ورزش بانوان: تا ‪۵۰درصد از اعتبار فدراسیون‌ها به توسعه ورزش بانوان اختصاص یافت

  تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۱۳/۰۸/۸۷

   

  ورزش. بانوان . قهرمانی

  مدیر کل دفتر توسعه ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی و عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک اعلام کرد: ‪۳۰تا ‪۵۰درصد کل اعتبارات هر فدراسیون به توسعه ورزش بانوان اختصاص یافته است. 

دانلود تحقیق وضعیت و وظیفه زنان مسلمان ورزشکار در مجامع ورزشی

" حجاب " و"حفظ شئونات اسلامي" ارزش‌هاي والايي است که زن مسلمان و ايراني ارج نهادن به آن را به عنوان سرلوحه فعاليت‌هاي خود انتخاب کرده‌و اساس را بر رعايت اين دو مهم گذاشته است. "ورزش"يکي ازعرصه‌هايي‌است که زنان کشورمان با پايبندي به‌معيارهاي اسل

دانلود مقاله اثر ورزش بر زنان

مي‌توان گفت که حضور زنان در جوامع ورزشي از سال 1912 ميلادي به بعد بوده است که البته به تدريج شاهد آن بوديم که زنان تقريبا در تمام رشته‌هاي ورزشي همچون مردان شرکت کردند. وزنه برداري زنان، بوکس زنان، کشتي زنان و ... زنان از نظر قدرت بدني آنقدر

دانلود تحقیق ورزش بانوان

کلیات : از آنجا که بر روی ورزشکاران زن پژوهشهای دقیق و گسترده ای صورت نگرفته است یک اتفاق نظر و تفاهم کلی در مورد سطح عملکرد آنها وجود ندارد . وجود اختلافات فیزیولوژیک و نیز ساختاری بین جنس زن و مرد هم مزید بر علت شده است . در اینجا به تعدادی از ویژگی های جنس مؤنث در ارتباط با ورزش و فعالیت بدنی اشاره می کنیم . اگر چه بر اساس نظرسنجی ها ، اکثر ورزشکاران زن معتقد به افت عملکرد ...

دانلود مقاله ورزش وتاثیر آن در بانوان باردار

از آنجا که بر روي ورزشکاران زن پژوهشهاي دقيق و گسترده اي صورت نگرفته است يک اتفاق نظر و تفاهم کلي در مورد سطح عملکرد آنها وجود ندارد . وجود اختلافات فيزيولوژيک و نيز ساختاري بين جنس زن و مرد هم مزيد بر علت شده است . در اينجا به تعدادي از ويژگي هاي ج

دانلود مقاله بازاریابی در ورزش بانوان و چالش ها

با شکل گيري بازيهاي المپيک نوين فرصت هاي مناسبي براي پرداختن به ورزش هاي مدرن براي بانوان ايجاد شد. توسعه و گسترش سازمانهاي ورزشي بين المللي ضرورت ايجاد جاذبه و فرصت براي پرداختن بانوان را امري ملموس و ضروري ساخت. منشور بين المللي المپيک تأکيد ويژه

دانلود تحقیق ویژگیهای ورزش بانوان

اولین سئوالی که در ذهن مطرح می شود این است که آیا بین مردان و زنان تفاوتهای جسمی که در ورزش کردن تأثیر بگذارد وجود دارد یا خیر ؟ باید بگویم بله ، در بسیاری از موارد تفاوتهایی وجود دارد که برخی از آنها به نفع خانمها بوده و باعث می شود آنها در برخی ورزشها موفق تر از آقایان باشند . به طور مثال : توانایی زنان در سرعت بخشی به دویدن بیشتر از مردان است و از آنجائیکه میزان چربی بدن آنها ...

دانلود مقاله ورزش

مقدمه هر فرد در زندگی روزمره از حرکات و فعالیت های زیادی استفاده می کند اما نمی توانید فاکتور تمرینات بدنی از برنامه های روزمره حذف کنید. چرا که علاوه بر عضلاتی که در فعالیت های خاص و یکنواخت درگیر هستند، بایستی دیگر عضلات و از همه مهم تر عضلات مخالف و مقابل حرکات روزمره نیز تقویت شده و باعضلات فعال، هماهنگ شوند تا ارگانیسم و ساختار اصلی و کاربردی بدن را حفظ و متعادل گردانند. ...

دانلود تحقیق اثرات ورزش و فعالیت جسمانی

بر سلامت جسم و روان «بخشی از مقاله دکتر داود فرج زاده» قلب یکی از اعضاء حساس و مهم بدن است و هرگونه اختلالی در عملکرد قلب، موجب اختلال در فعالیتهای روزانه خواهد شد،یکی از راههای مراقبت از قلب، انجام فعالیتهای جسمانی و ورزش های مناسب، به تناسب وزن وسن است. تاثیرات مثبت ورزش بر سیستم قلبی و عروقی عبارتند از : 1- تقویت عضله قلب و سایر عضلات بدن. 2- تسریع در جریان خون و انتقال بهتر ...

دانلود تحقیق ورزش بانوان

کليات از آنجا که برروي ورزشکاران زن تحقيقات دقيق و گسترده اي صورت نگرفته است،يک اتفاق نظر کلي در مورد سطح عملکرد آنها وجود ندارد.وجود اختلافات فيزيولوژيک و نيز ساختاري بين جنس زن و مرد هم مزيد بر علت شده است.اما با توجه به آنچه که تا به امروز م

دانلود مقاله زن و ورزش

کليات از آنجا که برروي ورزشکاران زن تحقيقات دقيق و گسترده اي صورت نگرفته است،يک اتفاق نظر کلي در مورد سطح عملکرد آنها وجود ندارد.وجود اختلافات فيزيولوژيک و نيز ساختاري بين جنس زن و مرد هم مزيد بر علت شده است.اما با توجه به آنچه که تا به امروز م

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول