دانلود تحقیق بررسی لامپ‌ های پر قدرت مورد استفاده در رادار از نظر پهنای باند، قدرت، بهره ، راندمان و غیره

Word 47 KB 31115 66
مشخص نشده مشخص نشده الکترونیک - برق - مخابرات
قیمت: ۶,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده:

   

     این سمینار در مورد بررسی لامپ‌های پرقدرت مورد استفاده در رادار از نظر پهنای باند، قدرت، بهره ، راندمان و غیره می‌باشد.

    

     در فصل اول با مطالعه روی لامپ‌های با میدان متقاطع (M- Type) و توصیف انواع آن پیشرفت‌های اخیر در این زمینه را ارئه نموده است.

   

     در فصل دوم به بررسی لامپ‌های با پرتو خطی (O-Type) و انواع مختلف آن و بررسی عمکرد تک‌تک آنها و آخرین تکنولوژی روز جهان پرداخته شده است.

  فصل اول

  لامپ‌ های با میدان متقاطع
   (Cross - Field)  مایکروویوی (M-Type)

   

   

  مقدمه

     در لامپ‌های با میدان متقاطع (Cross Fielde) میدان مغناطیسی dc و میدان الکتریکی dc بر یکدیگر عمودند. در همه لامپ‌های CF میدان مغناطیسی dc نقش مستقیمی در فرآیند اندرکنشی RF ایفا می‌کند.

     لامپ‌های CF نامشان را از این حقیقت که میدان الکتریکی dc و میدان مغناطیسی dc بر یکدیگر عمودند گرفته‌اند. در لامپ CF الکترونهایی که توسط کاتد ساطع می‌شوند بوسیله میدان الکتریکی شتاب داده می‌شوند و سرعت می‌گیرند. اما همانطور که با ادامه مسیر سرعتشان بیشتر می‌شود توسط میدان مغناطیسی خم می‌شوند. اگر یک میدان RF در مدار آند به کار برده شود الکترون‌هایی که در طی اعمال میدان کاهنده وارد مدار شوند کند می‌شوند و مقداری از انرژی خود را به میدان RF می‌دهند. در نتیجه سرعتشان کاهش می‌یابد و این الکترونهای با سرعت کمتر در میدان الکتریکی dc که به میزان کافی دور هست تا ضرورتاً همان سرعت قبلی را دوباره بدست بیاورند طی مسیر می‌کنند. بدلیل کنش اندرکنش‌های میدان متقاطع فقط آن الکترون‌هایی که انرژی کافی به میدان RF داده‌اند می‌توانند تمام مسیر تا آند را طی کنند. این خصیصه لامپ‌های CF را نسبتاً مفید می‌سازد. آن الکترونهایی که در طی اعمال میدان شتاب‌دهنده وارد مدار می‌شوند بر حسب دریافت انرژی کافی از میدان RF شتاب داده می‌شوند و به سمت کاتد باز می‌گردند. این بمباران برگشتی در کاتد گرما ایجاد می‌کند و راندمان کار را کاهش می‌دهد.

  در این فصل چندین لامپ CF را که عموماً به کار برده می‌شوند مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

   

  اسیلاتورهای مگنترون

     Hull در سال 1921 مگنترون را اختراع کرد. اما این وسیله تاحدود دهه 1940 تنها یک وسیله آزمایشگاهی جالب بود. در طول جنگ جهانی دوم نیازی فوری به مولدهای ماکروویوی پرقدرت برای فرستنده‌های رادار منجر به توسعه سریع مگنترون شد. همه مگنترون‌ها شامل بعضی اشکال آند و کاتد که در یک میدان مغناطیسی در میان یک میدان الکتریکی بین آند و کاتد کار می‌کنند می‌باشند. به دلیل میدان تقاطع بین آندو کاتد الکترون‌هایی که از کاتد ساطع می‌شوند تحت‌تأثیر میدان متقاطع مسیرهایی منحنی‌شکل را طی می‌کنند.

  اگر میدان مغناطیسی dc به اندازه کافی قوی باشد الکترون‌ها به آند نخواهند رسید ولی درعوض به کاتد باز می‌گردند. در نتیجه جریان آند قطع می‌شود. مگنترون‌ها را می‌تان به سه نوع طبقه‌بندی کرد:

   

  مگنترون با آند دو نیم شده[1]

  این نوع مگنترون از یک مقاومت منفی بین دو قسمت آند استفاده می‌کند.

   

  مگنترون سیکلوترون فرکانس

  این نوع مگنترون تحت تأثیر عمل سنکرون کردن یک جزء متناوب میدان الکتریکی و نوسان پریودیک الکترون‌ها در یک مسیر مستقیم با میدان عمل می‌کند.

   

  مگنترون موج رونده

  این نوع مگنترون به اندرکنش الکترون‌ها با میدان الکترومغناطیسی رونده با سرعت خطی بستگی دارد. این نوع از لامپها به صورت ساده به عنوان مگنترون نامیده می‌شود.

     مگنترون‌ها با مقاومت منفی معمولاً در فرکانس‌های زیر ناحیه مایکروویوی کار می‌کنند. اگرچه مگنترون‌های سیکلوترون فرکانس در فرکانس ناحیه مایکروویوی کار می‌کنند، قدرت خروجی آنها بسیار کم است (حدود 1 وات در GHZ 3) و راندمان آنها بسیار کم است. (حدود 10% در نوع آند دونیم شده و 1% در نوع تک‌آندی) بنابراین دو نوع اول مگنترون‌ها در این نوشتار مورد توجه نیستند.

  مگنترون‌های استوانه‌ای

     دیاگرام شماتیکی اسیلاتور مگنترون استوانه‌ای در شکل زیر نشان داده می‌شود. این نوع مگنترون، مگنترون قراردادی[2] نیز نامیده می‌شود.

   

     در مگنترون استوانه‌ای چندین حفره به شکاف‌ها متصل شده‌اند و ولتاژ dc V0 بین کاتد و آند اعمال می‌شود. چگالی شار مغناطیسی B0 در راستای محور Z است. وقتی که ولتاژ dc و شار مغناطیسی به درستی تنظیم شوند الکترون‌ها مسیرهای دایروی را در فضای آند- کاتد تحت نیروی ترکیبی میدان الکتریکی و مغناطیسی طی می‌کند.

   

   

     برای سالهای بسیار مگنترون‌ها منابع پرقدرتی در فرکانس‌هایی به بزرگی GHZ 70 بوده‌اند. رادار نظامی از مگنترون‌های موج رونده قراردادی برای تولید پالس‌های RF با پیک قدرت بالا استفاده می‌کند. هیچ‌وسیله مایکروویوی دیگری نمی‌تواند همانطور که مگنترون‌های قراردادی می‌توانند عمل مگنترون را با همان اندازه، وزن، ولتاژ و محدوده راندمان انجام دهد. در حال حاضر، مگنترون می‌تواند پیک قدرت خروجی تا KW 800 می‌رسد. راندمان بسیار بالاست و از 40 تا 70% تغییر می‌کند.

   

  مگنترون کواکسیالی[3]

      مگنترون کواکسیالی از ترکیب یک ساختار رزوناتوری آند که توسط یک حفره با Q بالا که در مورد TE011 کار می‌کنند احاطه شده است تشکیل شده است.

   

   

   

   

   شیارهایی که در پشت دیواره حفره‌های متناوب ساختار رزوناتوری آند قرار دارند به طور محکمی میدان‌های الکتریکی این رزوناتورها را با حفره احاطه‌کننده کوپل می‌کنند. در عمل مود    میدان‌های الکتریکی در همه حفره‌های دیگر هم فاز هستند و بنابراین آنها در جهت یکسان با حفره احاطه‌کننده کوپل می‌شوند. در نتیجه حفره کواکسیالی محیطی مگنترون را در مورد      مطلوب تثبیت می‌کند. در مورد TE011 مطلوب میدان‌های الکتریکی مسیری دایروی را در داخل حفره طی می‌کنند و در دیواره‌های حفره به صفر کاهش می‌یابند. جریان در مورد TE011 در دیواره‌های حفره در مسیرهای دایروی حول محور لامپ جریان دارند. مودهای غیرمطلوب توسط تضعیف‌کننده در داخل استوانه داخلی شیاردار نزدیک انتهاهای شیارهای کوپلینگ میرا می‌شوند. مکانیزم تنظیم ساده و قابل اعتماد است. رزوناتور آند مگنترون کواکسیالی می‌تواند بزرگتر و با پیچیدگی کمتری نسبت به مگنترون قراردادی باشد. بنابراین بارگذاری کاتد کمتر است و شیب‌های ولتاژ کاهش داده می‌شوند.

   

   

 •  

  چکیده

   

  1

  فصل اول: لامپ‌های با میدان متقاطع مایکروویوی (Cross field)

   

  2

  مقدمه

   

  3

  1- اسیلاتورهای مگنترون

   

  4

  1-1- مگنترون‌های استوانه‌ای

   

  6

  2-1- مگنترون کواکسیالی

   

  8

  3-1- مگنترون با قابلیت تنظیم ولتاژ

   

  10

  4-1- مگنترون کواکسیالی معکوس

   

  11

  5-1- مگنترون کواکسیالی Frequency - Agile

   

  13

  6-1- VANE AND STARP

   

  15

  7-1- Ruising Sun

   

  16

  8-1- injection- Locked

   

  16

  9-1- مگنترون Beacom  

   

  17

  2- CFA (Cross Field Ampilifier)

   

  20

  1-2- اصول عملکرد

   

  25

  فصل دوم: لامپ‌های با پرتو خطی (O- Type)

   

  26

  مقدمه

   

  26

  1- کلایسترون‌ها

   

  28

  1-1- تقویت‌کننده کلایسترون چند حفره‌ای (Multi Cavity)

   

  29

  2-1- کلایسترون‌های چندپرتوی  (MBK)

   

  29

  1-2-1- کلایسترون چند پرتوی گیگاواتی (GMBK)

   

   

  30

  2- لامپ موج رونده (TWT)

   

  31

  1-2- تاریخچه TWT

   

  33

  2-2- اجزای یک TWT

   

  35

  3-2- اساس عملکرد TWT

   

  37

  4-2- کنترل پرتو

   

  38

  5-2- تغییر در ساختار موج آهسته

   

  39

  6-2- لامپ‌های TWT Couped Cavity

   

  40

  1-6-2- توصیف فیزیکی

   

  41

  2-6-2- اصول کار TWT Couped Cavity

   

  43

  3-6-2- تولید TWT Couped Cavity های جدید

   

  47

  7-2- لامپ‌های Helix TWT

   

  56

  8-2- TWT های پرقدرت

   

  60

   3- گایروترون‌های پالس طولانی و CW

   

  61

  1-3- پیشرفت‌های اخیر در تقویت‌کننده‌های گایروکلاسترون موج میلیمتری در NRL

   

  62

  2-3- WARLOC رادار جدید پرقدرت ghz 94

دانلود پروژه بررسی لامپ‌ های پر قدرت مورد استفاده در رادار از نظر پهنای باند، قدرت، بهره ، راندمان و غیره

چکیده: این سمینار در مورد بررسی لامپ‌های پرقدرت مورد استفاده در رادار از نظر پهنای باند، قدرت، بهره ، راندمان و غیره می‌باشد. در فصل اول با مطالعه روی لامپ‌های با میدان متقاطع (M- Type) و توصیف انواع آن پیشرفت‌های اخیر در این زمینه را ارئه نموده است. در فصل دوم به بررسی لامپ‌های با پرتو خطی (O-Type) و انواع مختلف آن و بررسی عمکرد تک‌تک آنها و آخرین تکنولوژی روز جهان پرداخته شده ...

دانلود مقاله لامپ با میدان متقاطع

چکیده: این مقاله تحقیقی در مورد بررسی لامپ‌های پرقدرت مورد استفاده در رادار از نظر پهنای باند، قدرت، بهره ، راندمان و غیره می‌باشد. در فصل اول با مطالعه روی لامپ‌های با میدان متقاطع (M- Type) و توصیف انواع آن پیشرفت‌های اخیر در این زمینه را ارئه نموده است. در فصل دوم به بررسی لامپ‌های با پرتو خطی (O-Type) و انواع مختلف آن و بررسی عمکرد تک‌تک آنها و آخرین تکنولوژی روز جهان ...

دانلود مقاله کاربرد های شبکه های حسگر یا سنسور

شبکه های حسگر می تواند مشتمل بر انواع مختلف حسگر هاباشد ، نظیر سنسور یا حسگرزلزله شناسی ، نمونه گیری مغناطیسی در سطح کم ، حسگر حرارتی ، بصری ، و مادون قرمز و حسگر صدابرداری و رادار ، که می توانند محیطی متفاوتی عملیات نظارتی و مراقبتی را بشرح زیر انجام دهند : حرارت ، رطوبت ، حرکت وسایل نقلیه ، فشار سنجی ، بررسی و مطالعه ترکیبات خاک سطوح و یا وضعیت صدا تعیین وجود و یا عدم وجود ...

دانلود مقاله مدار تلوزییون

مقدمه تعريف تلويزيون آنچه که امروزه در اصطلاح عمومي تلويزيون ناميده مي شود عبارت است از انتقال پيوسته تمام معلومات قابل رويت يک ميدان ديد توسط امواج الکترومغناطيسي از يک نقطه به محل ديگر به نحوي که تمام تغييرات طبيعي اين ميدان ديد حرکا

دانلود مقاله تلویزیون

مقدمه تعريف تلويزيون آنچه که امروزه در اصطلاح عمومي تلويزيون ناميده مي شود عبارت است از انتقال پيوسته تمام معلومات قابل رويت يک ميدان ديد توسط امواج الکترومغناطيسي از يک نقطه به محل ديگر به نحوي که تمام تغييرات طبيعي اين ميدان ديد حرکات تغ

دانلود مقاله روش های کاهش نویز در مدار های الکترونیکی

مقدمه به جرئت می توان گفت که طراحی منطق یک مدار الکترونیکی تنها قسمت کوچکی از کل کاری است که برای تولید صنعتی آن مدار صورت می گیرد . نکاتی از قبیل در نظر گرقتن اثر قطعات بکار رفته در مدار ، طراحی محافظ 1 برای قسمت مختلف مدار ، بکار بردن روش هایی برای کم کردن اثر نویز در مدارها ، طراحی مدار چاپی با رعایت استاندارد لازم (برای کاهش تداخل الکترو مغناطیسی) انتخاب نوع آی سی های به کار ...

دانلود تحقیق سویچینگ و روش های کاهش آن اثرات مخرب تداخل امواج الکترومغناطیسی در منابع تغذیه

پديده انتشار امواج الکترو مغناطيسي و منابع توليد آن مبدلهاي قدرت سوئيچينگ بدليل مزيتهاي زيادي که دارند، محبوبيت زيادي پيدا کرده اند و به عنوان جزء اصلي هر نوع دستگاهي که نياز به تغذيه دارد، بکار مي روند. اما با وجود اين همه مزيت، يک عيب اساسي نيز در

دانلود مقاله میدان های الکترومغناطیسی

موضوع 1: طیف وابسته به نیروی مغناطیسی اندازه گیری فضای دارای نیروی مغناطیسی شما واقعاً بیشتر از آنچه که فکر می کنید می دانید- فضای نیروی مغناطیسی دار فقط یک اسم است که دانشمندان به یک دسته ای از انواع تشعشعات می دهند و همچنین وقتی که آنها می خواهند درباره آن تشعشعات به صورت گروهی صحبت کنند- تشعشع انرژی است که به سمت جایی مشخص مسیری را می پیماید و گسترش می یابد- تشعشعات قابل ...

دانلود مقاله انسان و امواج الکترومغناطیس

چکيده انسان در معرض انواع ميدان‌ هاي الکترومغناطيسيي ناشي از منابع طبيعي و مصنوعي است. اين ميدان‌ها باعث ايجاد ميدان الکتريکي در بدن و تاثير حرکت يون‌ها، ايجاد گرما، تحريک عصبي و عضلاني و آثار مختلف ديگري مي‌شوند. به نظر مي‌رسد ميدان‌هاي الکترو

دانلود مقاله رایگان تاریخچه رادیو

تعريف راديوفنآوري است که امکان انتقال سيگنالها را توسط مدولاسيونامواج الکترومغناطيسي با فرکانسهايي زيرفرکانس نور را فراهم مي سازد. امواج راديو امواج راديو نوعي از تشعشعات الکترومغناطيسي هستند وهنگامي بوجود ميآيند که يک شيباردارشده با

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول