دانلود مقاله روش دانلود تحقیق جامعه مدنی و مشارکت نوجوان

Word 315 KB 31709 115
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۱۱,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • 1- مقدمه

  کشور ما ایران یکی از بالا ترین میزانهای رشد جمعیت در دنیا را داراست وبا داشتن پنجاه در صد جمعیت زیر هفده سال از جوانترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود . پرداختن به مسائل نوجوانان و جوانان و بررسی مسائل ومشکلات آنها از حیاتی ترین وظایف افراد در جامعه به شمار میرود . تأمین نیازمندیهای مختلف این قشر عظیم کار ساده ای نیست و قدر مسلم در آینده ای نه چندان دور کشور ما با مشکلاتی که زائیده رشد بالای جمعیت است روبرو خواهد بود .

  جامعه مدنی از دیر باز مورد توجه محافل مختلف بوده است وعمل آن از دیدگاهای مختلف توسط محققین علوم انسانی و فلاسفه مورد برسی قرار گرفته است وبا توجه به تغیرات جوامع لزوم ادامه واستمرار این تحقیقات همچنان باقی است . در این تحقیق نیز سعی شده مشارکت نوجوانان را در جامعه مدنی مورد برسی قرار داده تا انشا الله بتوان نوجوانان را به شرکت در جامعه مدنی تشویق کرد و باعث پیشرفت و توسعه همه جانبه جامعه شد .

   

  2-1 بیان مسئله

  آیا نوجوان و جوانان در جامعه مدنی مشارکت دارند ؟

  آیا مشارکت نوجوانان در جامعه مدنی رو به افزایش است یا کاهش ؟

  آیا با افزایش مشارکت نوجوانان در جامعه مدنی احتمال پیشرفت و توسعه کشور است یا خیر ؟

  مشارکت نوجوانان در فعالیتهای عمرانی و فرهنگی مورد برسی قرار گرفته است؟

   

   

  3-1 اهمیت و ضرورت مسئله

  از آنجا که جامعه مدنی طرحی پویا وساختاری جدید در کشور ما محسوب می‌شود لذا پرداختن به ابعاد و زوایای مختلف آن نیازمند توجه و زمان زیاد است . هر چند تا کنون بیشتر جنبه های سیاسی وتا حدودی اقتصادی آن مرکز بسیاری از پژوهش ها و تألیفات درجامعه ما قرار گرفته است . اما از آنجا که شناخت بیشتر جامعه مدنی و اهداف و نیز راه های رسیدن به آن ها در تحقق یافتن هر چه بهتر و کامل تر آن در جامعه مؤثر است در سالهای اخیر سعی بر آن شده تا جایگاه اقشار مختلف مردم در غالب گروه های سنی متفاوت در جامعه مورد برسی قرار گیرد .همین طور نقش آنها در پیشرفت همه جانبه کشور . افکار بسیاری از نظریه پردازان و صاحب نظران جامعه مدنی را به خود مشغول کرده است چرا که پیشرفت مستلزم همکاری تمام اقشار و آحاد جامعه است . در این میان خصوصأ کشور ما گروه نوجوان وجوان یکی از شرط های اصلی تحقق اهداف جامعه هستند وباید دقت و توجه بیشتری صرف این قشر جامعه شود . مسئولان باید جایگاه جوانان و نوجوانان در جامعه را برای آنها به تفصیل شرح داده و از افکار پویا ودر حال رشد آنها در راه نیل به اهداف کشور سود ببرند وبه نوعی آنها را در آینده و سرنوشت کشور سهیم نمایند .

   

   

  4-1 اهداف پژوهش

  1-هدف از تشکیل جامعه مدنی چیست ؟

  نقش نوجوانان در جامعه مدنی چیست ؟

  مشکل مشارکت نوجوانان در جامعه مدنی .

  بررسی مشارکت نوجوانان در قالب پرسش مهر ،مجلس دانش آموزی ، انتخابات و فعالیتهای عمرانی

  گرد آوری این تحقیق از آنجا که قشر نوجوان و جوان ما به نوعی امید آیند کشور محسوب می شود باید برای پذیرش نقشهای مختلف در آینده آماده شود . اما آغاز بحث در همین قسمت است زیرا می توان در این مورد علاوه بر آماده کردن نوجوان برای ایفای نقشها در آینده از افکار خلاق و اندیشه های سبز در راه پیشبرد اهداف جامعه اشتفاده کرد حال که در جامعه ای زندگی می کنیم که قصد داریم روزی آن را جامعه مدنی بنامیم .باید نوجوان کشور را آگاه کنیم واز او بخواهیم که در محیطی صمیمی و با حفظ حریم و احترام متقابل افکار عقاید و راه حلهای خود را بیان کند و نیز او را در تمام مراحل یاری کرده و بطور مستمر نتیجه کارهایش را جویا باشیم . این تحقیق نیز با هدف ارزیابی فعالیتهای اخیر مسئولین کشور و اهداف آنان در این زمینه گرد آوری شده شایان ذکر است که به دلیل ذیغ

  وقت امکان استفاده از بسیاری از ابزار  و طرح های آماری دقیق میسر نگردید .

   

  6-1 تحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون مسئله مورد نظر :

   درزمینه جامعه مدنی تحقیقات زیادی بعمل آمده خصوصأ فلاسفه مهم ازجمله ارسطو، افلاطون ، هابس جان لاک و.... که میتوان از نظرات آنها استفاده کرد وحتی تاریخچه ای از جامعه مدنی که تاریخ اسلام در دوره پیامبر ارائه میشده است ولی در زمینه مشارکت نوجوانان تحقیقات زیادی بعمل نیامده و بشکل مطلوب منابعی در دسترس نبوده حال سعی ما جوانان ونوجوانان در این تحقیق بر این است که مشارکت نوجوان را درجامعه مدنی مورد برسی قراردهیم . با توجه باینکه موضوعی تازه میباشد شاید نواقصی  داشته باشد که از تمامی عزیزان که این تحقیق را مورد بررسی قرار می دهند خواهانیم که مساعدت لازم را درجهت پیشبرد بیشتر تحقیق درمراحل آینده بعمل آورند قبلا ازهمکاری همه شما عزیزان متشکریم .

   

  7-1 جامعه آماری

  نوجوانانی که در مدرسه شاهد مشغول تحصیل میباشند ومدرسه نیز دخترانه

   

  می‌باشد .

   

   

  8-1نمونه وروش نمونه گیری

  کل نمونه مورد بررسی پیش ازحذف پرسش نامه های ناقص 50 نفر است که همگی از بین دانش آموزان دختر در دبیرستان شاهد عصمت می باشند و بطور تصادفی انتخاب شدند .

   

   

  9-1 روش تحقیق

  براساس مطالعات کتابخانه ای جمع آوری اطلاعات در زمینه تئوری ونظری خصوصأ جامعه مدنی و ویژگیهای آن وشکلهای متفاوت آن از طریق مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است وبخش عمل آن از طریق مصاحبه با افرادی در مدرسه ومحیط خارج از مدرسه صورت گرفته وقسمتی دیگرکه پرسشنامه می باشد در درون مدرسه توسط پرسش گران پرسش شده است .

   

  10-1مراحل اجرای تحقیق

  مصاحبه در داخل مدرسه توسط مصاحبه کنندگان صورت گرفته و پرسشنامه بعد از تهیه و تنظیم وبررسی آن در اختیار دانش آموزان دختر دبیرستان شاهد عصمت قرار گرفته بعد از پرشدن پرسشنامه کد گذاری شده واطلاعات آن استخراج شد وبعد از طریق کامپیوتر بشکل نرم افزاری در آمد و درصد فراوانی ترسیم شد.

   

  11 -1 مشکلات تحقیق

  ازجمله مشکلات این تحقیق ، عدم وجود کتب وتحقیقات کافی وجدید درزمینه مشارکت نوجوانان در جامعه مدنی بود.کتب موجود بیشتر در رابطه با جامعه مدنی خصوصا فلاسفه بود مشکل دیگر با توجه به ذیغ وقت تعداد نمونه آماری 50 پرسشنامه ( بعد از حذف پرشسنامه های ناقص ) می باشد .

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  -ساباین، جرج- تاریخ نظریات سیاسی، ترجمه بهاءالدین پازارگاد، موسسه انتشارات خوارزمی- تهران 1364-جلد1 .

  2-غنی نژاد، موسی-جامعه مدنی: آزادی، اقتصاد سیاست ، سازمان چاپ و انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . 

  3-بنوسی، سید عباس-مردم سالاری در حاکمیت اسلامی ، انتشارات تمدن و توسعه اسلامی .

  4-واعظی، احمد-جامعه دینی و جامعه مدنی-مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی .

  5-عدالتی، منوچهر-جامعه مدنی و خرد ورزی با جوانان-انتشارات محقق .

  6-معرفت، محمد هادی-جامعه مدنی-موسسه فرهنگی 1380 .

  7-رشید پور، مجید- به پژوه، احمد-خانواده و فرزندان در دوره دبیرستان-انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران تالیف استادان طرح جامع آموزش .

  8-مقالات آرمین، محسن-خاتمی، محمد، بیات، اسد الله .

  نسبت دین و جامعه مدنی-موسسه نشر و تحقیقات ذکر .

  9-اوکلی، پیتر-مارسون، دیوید-رهیافت های مشارکت در توسعه روستایی. ترجمه

  منصور محمود نژاد ، انتشارات مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی تهران 1378 .

  10-لطفی، مسعود-خاتمی از چه می گوید؟

  11-خاتمی، محمد-زن و جوانان

  12-پیرنظر ، مریم - جامعه مدنی چیست ؟ محل نظر : تهران ، ناشر : نشر پژوهش فرزان روز ، 1379

  13-از دنیای شهر تا شهر دنیا

  14-ماهنامه آینده سازان-شماره 59-دیماه 1382

  15-مجله فرهنگ مشارکت - شماره 24 .

  16-مجله فرهنگ مشارکت سال هفتم شماره 25 پائیز 1379

  17-مجله فرهنگ مشارکت- سال هشتم- شماره 32-تابستان 81

  18-مجله تکنولوژی آموزشی-سال نوزدهم- شماره 151-آبان 1382

  19-سایت اینترنتی:

  http://www.irsp/pages/dacyekne.htm

  www.google.com

  www.deedgah.org

دانلود تحقیق مشارکت

مقدمه در باب مشارکت مشارکت، همکاری و همیاری اصطلاحاتی‌اند که از دیرباز همزمان با زندگی گروهی انسان ها به وجود آمده و گسترش یافته است. این اصطلاحات و کاربست آن‌ها بطور علمی، از انقلاب صنعتی خودنمایی نموده و در جوامع مختلف جنبه کاربردی آن تقویت گردیده است، با توسعه و گسترش سازمان‌ها، واحدها، مؤسسات اقتصادی، اجتماعی و اداری موضوع مشارکت نیز به نحوی گسترده تر تحت عنوان مشورت‌دهی و ...

دانلود مقاله تربیت جوانان

جوان و تربيت " فرزندم ، قبل از آنکه قبلت، سخت شود و انديشه ات ، مشغول گردد، به تربيت تو مبادرت نمودم." (حضرت علي عليه السلام) " تربيت، زيباترين چيزي است که در بهترين انسانها ، آشکار مي شود."( افلاطون) چهار چيز است که اگر جمع شود در دل سنگ

دانلود مقاله مشکلات جوانان

دنیا واقعا عوض‌ شده‌...این‌ روزها حتی‌ اغلب‌بچه‌های‌ هفت‌، هشت‌ ساله‌ هم‌ با واژه‌های‌ قلنبه‌وسلنبه‌ای‌ مثل‌ توسعه‌، پولشویی‌، مشارکت‌،انتخاب‌برتر، اصلح‌ترین‌، عقب ماندگی‌سیستماتیک‌، گردش‌ قدرت‌ و اصلاح‌طلبی‌ وبسیاری‌ اصطلاحات‌ از این‌ قبیل‌، آشنا شده‌اند.تفکر جمعی‌ و شعور سیاسی‌ مردم‌ تحت‌ تاثیرموجی‌ از اطلاعات‌ گوناگون‌ روز به‌ روز متحول‌شده‌، چیزی‌ که‌ در کمتر جای‌ دنیا ...

تحقیق مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا

در حال حاضر، مبارزه علیه بزهکاری اطفال موجب یک نگرانی عمومی در تمام کشورهای اروپایی شده است. از همین رو مطالعه حاضردر پی آن است که هر یک از این کشورها چگونه با این معضل برخورد کرده اند. در نتیجه اصلاحات اخیر انجام شده یا در دست تهیه در هر یک از این کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه نشانگر آن است که: - انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند، تا کنون مجموعه ای از تدابیر ...

دانلود گزارش بررسی عوامل (اجتماعی - فرهنگی و روانی - ذهنی) مرتبط با ایجاد روحیه تحقیق در کودکان و دانش‌آموزان و طراحی روشهای عملی آشناسازی دانش‌آموزان با پژوهش

بيان مقدمه، مسأله و اهداف پژوهشي : هر تمدني‌ که‌ در تاريخ‌ بوجود آمده‌ است‌ مبتني‌ بر مطالعه‌ تحقيق‌ و پژوهش‌ بوده‌ است‌، سرزمين‌ باستاني‌ ايران‌ يکي‌از گهواره‌هاي‌ تمدن‌ بشري‌ بوده‌ است‌، آثار باقي‌ مانده‌ از آن‌ دوران‌ نشان‌ مي‌دهد که‌ ايراني

دانلود مقاله تهاجم فرهنگی و راهکار های مقابله با آن

فرهنگ از مقولات سهل و ممتنع است که هم می توان برخورد سطحی و صوری با آن کرد و هم می توان به ذات معنایی و لایه های تو در تو، پیچیده و ظریف آن نظر افکند. هم می توان به مثابه یک ناظر صرف، از بیرون به آن نگریست و درباره آن به داوری نشست و هم می توان به عنوان یک ناظر بازیگر بهاعماق و لایه های درونی آن دست یافت. اگر فرهنگ را " معرفت مشترک" تعریف کنیم و لایه های آن را از عمیق ترین تا ...

دانلود تحقیق راهکارهای بهبود تغذیه جامعه

بر اساس آخرين تعريف امنيت غذايي که توسط سازمان جهاني بهداشت و FAO ارائه شده است، "دسترسي همه مردم در تمام اوقات و نقاط به غذاي کافي و سالم به منظور زندگي سالم و فعال " چنانچه روندهاي فعلي از ناامني غذايي و سوء تغذيه ادامه يابند و مداخله موثر براي تغ

دانلود تحقیق مشارکت زنان روستایی

چکیده در سراسر جهان زنان به عنوان رکن اساسی واحدهای تولیدی، همواره مطرح بوده‌اند و ساختار اقتصادی خانواده بدون حضور آنها، پایداری نخواهد داشت. آنان با تولید بین 60 تا 80 درصد محصولات غذایی در اکثر کشورهای در حال توسعه، بار مسئولیت تولید نیمی از مواد غذایی در سطح جهان را به دوش می‌کشند. بنابراین زنان روستایی نقش کلیدی، به خصوص در مواقع بحرانی و در تضمین سلامت و امنیت غذایی ایفا ...

دانلود تحقیق ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه

پیشگفتار: به استناد بند ب ماده 84 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تدوین برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه با همکاری دستگاه های ذیربط، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول گردید که با تشکیل کمیته فرابخشی برنامه مذکور را تدوین نماید. سند پیوست حاصل این همکاری و مشارکت صمیمانه است. جای دارد از آقای دکتر علی اکبر سیاری معاون محترم ...

دانلود مقاله مشارکت مادران درجامعه

مقدمه :‌ ارتباط میان مادر و فرزند نه تنها از زمان تولد بلکه حتی پیش از آن نیز اثر بسیار مهمی بر رشد روانی کودک دارد . نگرش گرم و سرد مادر نسبت به کودک موجب سازگاری و ناسازگاری کودک در آینده می‌شود و محرومیت از مراقبتهای مادرانه رشد اجتماعی و حرکتی کودک را به تاخیر می‌اندازد رشد اجتماعی کودک بیانگر آن است که تا چه حدود روابط امور و رفتار اجتماعی را درک و عدل می‌کند . برای رسیدن ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول