دانلود تحقیق نظریه‌های انسان شناسی

Word 61 KB 31782 89
مشخص نشده مشخص نشده علوم اجتماعی - جامعه شناسی
قیمت: ۸,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • دیباچی:

  امیل دورکیم را به همراه ماکس وبر یکی از دو بنیانگذار اصلی تئوری جامعه شناسی نوین نامیده‌اند. دورکیم چهارچوب وسیعی برای سیستم‌های اجتماعی ایجاد کرد که در جامعه شناسی و تعدادی رشته‌های مرتبط با آن به عنوان یک اصل هنوز باقی مانده است، بویژه در انسان شناسی. حتی آنهایی که اساساً با آن موافق نبوده‌اند. آن را به عنوان یک نقطه عطفی می‌پذیرند. این چهارچوب تحلیل در جریان کار خود دورکیم رشدی اساسی را طی کرد، اما مداوم پیرامون ماهیت سیستم اجتماعی و رابطه آن سیستم با شخصیت فرد تمرکز داشت.

  تفکر دورکیم غالباً ریشه در تاریخ روشنفکری فرانسه داشت. اگر به گذشته دورتری برگردیم، دکارت [فلسفه دکارتی] و رسو از همه مهمتر بودند و افراد دیگری که در سالهای نزدیک به او بوده‌اند و در تفکر دورکیم اهمیت بسزائی داشته‌اند، سن سیمون و آگوست کنت و استاد وی فوستل دو کولانژ بودند. علاقه دورکیم به روشنفکران معاصر برجسته دیگر کشورها، ویژه آلمان و انگلستان، به طور موثقی ماهیت فرانسوی داشت: راجع به مسائل انسان و جامعه، و این به معنی تحقیر کردن اصالت تفکر فرانسوی نیست. اگر بگوییم آن تفکر یک موقعیت میانجی بین دو جناح اصلی گرایشات متفکر را در بر می‌گرفت. یعنی تجربه گرایی انگلیسی و کارکردگرایی و ایده آلیسم آلمان. به عبارتی صریح‌تر، جامعه شناسی مدرن حاصل ترکیب عناصری هستند که به برجسته‌ترین وجهی در آن دو سنت شکل گرفته‌اند و به نظر می‌رسد ماهیت میانجیگرانه‌اش در زمینه فرانسوی‌اش بوده است که به دورکیم یک محل بارزی برای ابراز وجود دادند و جایگاه و نفوذ دورکیم به طور مؤثری در این ترکیب کمک کرد.[1]

  در نوشته‌ای که پیش‌رو دارید سعی شده است تمام ابعاد دورکیم که شامل زندگی شخصی و حرفه‌ای، ریشه‌های فکری، آثار دورکیم و مفاهیم کلیدی که در هر اثر مطرح می‌شود، مورد بررسی قرار بگیرند. و نیز تأثیرات دورکیم بر نظام آموزش همگانی فرانسه و تأثیراتی که وی بر رشته انسان شناسی و شاخه‌های این رشته داشته است. و از آنجایی که بیشترین تأثیرات دورکیم بر انسان شناسی از طریق کتاب معروف وی تحت عنوان «صور بنیادین حیات دینی» بوده است. سهم بیشتری به بررسی این کتاب و مفاهیم ارائه شده توسط این کتاب داده شده است.

   

  زندگی شخصی و حرفه‌ای دورکیم:

  امیل دورکیم را باید به عنوان نخستین جامعه‌شناس دانشگاهی کشور فرانسه به شمار آورد. او اگر چه در امور اجتماعی فرانسه به سختی درگیر شده بود، اما سراسر زندگی‌اش تحت تأثیر کار دانشگاهی‌اش قرار داشت. دورکیم مرد دانشگاهی بود که همکارانش هنوز وی را مهمان ناخوانده‌ای می‌دانستند که می خواهد رشته‌ای را تدریس کند که هنوز مشروعیت آن توجیه نشده بود.» (کوزر، 1382 : 204 و  205)

  دوران زندگی دورکیم با بحرانی از تاریخ فرانسه و اروپا مقارن است. وی در 15 آوریل 1858 در اپینال واقع در لورن متولد شد و در 15 نوامبر 1917 در فرانسه- پاریس درگذشت. دورکیم از تبار یهودی بود و در خانواده‌ای متدین پرورش یافت، پدرش خاخام اعظم بود و زمانی از دورکیم انتظار می‌رفت که پای بر جای  پای پدر بگذارد. وی بر آن شد که از این سنت خانوادگی بگسلد و اعلام  کرد که لااداری است؛ اما شخصیت سخت متأثر از پرورش اولیه و زندگی دقیق و منضبط اولیه باقی ماند. وی در 18 سالگی به پاریس رفت تا برای دانشسرای عالی درس بخواند.

  در دانشسرا، در زمره گروهی از روشنفکران برجسته بود. دیری نگذشت که علاقه وی متوجه حوزه فلسفه اجتماعی و سیاسی شد. در اکول نورمال سوپر یور پاریس، وی از دو تن از معلمانش، بوترو و فوستل دوکولانژ متأثر شد. بوترو وی را به مطالعه دقیق آثار کنت هدایت کرد. وی همچنین با مطالعه نوشته‌‌های رنوویه فیلسوف اجتماعی نوکانتی به فلسفه کانت علاقمند گردید. مضامین کانتی بعداً به دفعات در آثار دورکیم ظاهر شدند، او در صور بنیانی حیات دینی کوشید تا صورتی نظام یافته از «کانت گرایی جامعه‌شناختی» را به عنوان نظریه شناخت طرح بریزد.

  وی بعد از فراغت از تحصیل، سالهای 1882 تا 1887 به تدریس  فلسفه پرداخت. و در این میان سال تحصیلی 86-1885 را در آلمان سپری کرد و به مطالعه تحولات معاصر در فلسفه اجتماعی و روانشناسی جمعی در آن کشور پرداخت. در آنجا به درک روشنتر چگونگی واقعیت اجتماعی و پیچیدگی ارگانیک و تحول آن نایل آمد. مقالاتی که دورکیم در مورد تفکر اجتماعی آلمان نوشت به وی کمک کرد تا در سال 1887 مقامی در دانشگاه بوردو بدست آورد، این مقام دانشیاری علوم اجتماعی و آموزش بود. وی در همان سال ازدواج کرد. (گیدنز، 1363 : 12- 9) سالهای بوردو برای دورکیم یک دوره فعالیت کتاب بس آفرینشگرانه بود. او در این سالها یک رشته مقالات انتقادی مهم از جمله نقد تاب جامعه سنتی جامعه نوین فردیناند تونیس را منتشر ساخته و سخنرانی‌های افتتاحیه درسهایش را به صورت یک رشته مقالات به چاپ رسانده بود. در سال 1893، او از رساله دکترایش به زبان فرانسوی تحت عنوان تقسیم کار و نیز از رساله لاتینی خود که درباره منتسکیو نوشته شده بود، دفاع کرد. (کوزر، 1382: 209) انتشار قواعد روش جامعه‌شناسی که در سال 1894 به صورت یک سلسله مقاله بود، باعث مشاجراتی شد. به دنبال قواعد، کتاب خودکشی در سال 1894 انتشار یافت و در آن دورکیم بر عهده گرفت که مفید بودن برداشت خود از روش جامعه‌شناسی را با کار بستن آن به یک موضوع تجربی خاص نشان دهد. در همان سال که خودکشی چاپ شد، دورکیم به تأسیس مجله مشهور «سالنامه جامعه‌شناسی» کمک کرد. سالنامه اهمیت خاصی به آثار مربوط به جامعه‌ شناسی دین می‌داد، رشته‌ای که دورکیم به طور فزاینده‌ای در دوره‌های آخر زندگی خویش به آن علاقمند شده بود. وی در سال 1902  به سوربن رفت و کرسی آموزش را اشغال کرد، هر چند که تا سال 1906 مقام استادی کامل را بدست نیاورد. در سال 1912 صور بنیانی حیات دینی را منتشر ساخت.

  پیش از این سالها، وی تدریس تاریخ سوسیالیسم را در سال 86-1885 در پاسخ به برخی از شاگردانش که از مارکسیسم متأثر شده بودند، برعهده گرفت. وی هیچ علاقه‌ای به مارکسیسم انقلابی نداشت و معتقد بود انقلابها تغییرات بسیار اندکی بوجود می‌آورند: دگرگونی عمیق همواره نتیجه تکامل اجتماعی دراز مدت است از سوی دیگر وی به گرمی به سوسیالیسم اصلاح گرا متمایل بود و آنرا با آرمانهای بازسازی ترقی خواهانه اجتماعی خودسازگار می‌پنداشت.

  او مقاله‌ای به نام فرد گرایی روشنفکران نوشت که به طور مشخص انتزاعی و مجرد بود. در آن دورکیم به عنوان یکی از همان روشنفکران سعی کرد تا تفسیری از فردگرایی بدست دهد که از عقاید جامعه‌شناختی اش استنتاج شده بود و به رد این ادعا پرداخت که نظریات وی متضمن هرج و مرج است. (گیدنز، 1363 : 16-12)

 • فهرست:

  پیشگفتار ..........................................................................................................

  زندگی شخصی و حرفه‌ای امیل دورکیم............................................................

  ریشه‌های فکری اندیشه‌های دورکیم.................................................................

  آثار دورکیم .......................................................................................................

  درباره تقسیم کار اجتماعی (1893)...................................................................

  همبستگی مکانیکی ....................................................................................

  همبستگی ارگانیکی ....................................................................................

  وجدان جمعی..............................................................................................

  تقسیم کار....................................................................................................

  قواعد روش جامعه شناختی (1894).................................................................

  واقعیت اجتماعی.........................................................................................

  قواعد مشاهده وقایع اجتماعی......................................................................

  خصوصیات عمومی روش جامعه شناسی....................................................

  شیئی کردن..................................................................................................

  خودکشی (1897)..............................................................................................

  خودکشی.....................................................................................................

  آنومی..........................................................................................................

  تربیت و جامعه‌شناسی.......................................................................................

  سوسیالیسم (1928)...........................................................................................

  جامعه‌شناسی؛ فیزیک رسوم و حقوق (دورکیم و دموکراسی)............................

  صور بنیادین حیات دینی (1912)......................................................................

  مفهوم مانا....................................................................................................

  مفهوم توتم..................................................................................................

  مفهوم تابو....................................................................................................

  سالنامه جامعه‌شناسی (1896)............................................................................

  سهم دورکیم در مشروعیت دانشگاهی جامعه‌شناسی.........................................

  جامعه شناسی دورکیم........................................................................................

  جامعه و اخلاق ...........................................................................................

  آینده جامعه.................................................................................................

  ساختارگرایی دورکیم.........................................................................................

  تکامل گرایی دورکیم.........................................................................................

  کارکردگرایی دورکیم.........................................................................................

  تبین کارکردی...................................................................................................

  تحلیل کارکردی و تحلیل تاریخی................................................................

  تأثیر تحلیل کارکردی دورکیم بر مکاتیب علوم اجتماعی ............................

  تأثیر دورکیم بر نظام آموزش همگانی................................................................

  تأثیر امیل دورکیم بر انسان‌شناسی......................................................................

  مردم شناسی فرانسه.....................................................................................

  انسان‌شناسی دینی........................................................................................

  تأثیر دورکیم از طریق دیدگاه اثباتی بر انسان‌شناسی.....................................

  انسان شناسی حقوق....................................................................................

  دورکیم، مالینوفسکی و رادکلیف - براون.....................................................

  مطالعات دینی دورکیم.................................................................................

  تأثیر رابرتسون اسمیت بر رهیافت مذهبی دورکیم.......................................

  هدف دورکیم در کتاب صوربنیانی حیات دینی............................................

  اهمیت تاریخ در بررسی امر دین.................................................................

  تعریف دین.................................................................................................

  اعتقادهای دینی ..........................................................................................

  باورهای دینی .............................................................................................

  جادو و دین ................................................................................................

  جان پرستی ................................................................................................

  نقد دورکیم به نظریه جان پرستی ...............................................................

  طبیعت پرستی ............................................................................................

  انتقاد دورکیم به نظریه طبیعت پرستی..........................................................

  توتم‌پرستی به عنوان دین بنیانی.........................................................................

  کارکرد دین از نظر امیل دورکیم........................................................................

  دین و همبستگی................................................................................................

  دین و نظریه اجتماعی دورکیم...........................................................................

  دورکیم و دگرگونی دین ...................................................................................

  دین و نظریه معرفت .........................................................................................

  مبنای جامعه‌شناسی معرفت دورکیم..................................................................

  کلام آخر...........................................................................................................

  منابع..................................................................................................................

   

   

  منبع:

   

  1- آرون، ریمون (1381) «مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی». ترجمه باقر پرهام. انتشارات علمی و فرهنگی. چاپ پنجم.

  2- اشرف، احمد (1347) «فونکسیونالیسم» نامه علوم اجتماعی دوره اول شماره اول.

  3- تامسون، کنت (1381) «دین و ساختار اجتماعی» ترجمه علمی بهرامپور و  حسن محدثی. نشر کویر

  4- ترنر، جاناتان. اچ (1318) «پیدایش نظریه جامعه‌شناسی» ترجمه دکتر عبدالعلی لهسائی زاده. نشر دانشگاه شیراز جلد دوم.

  5- توسلی، غلام عباس (1280) «جامعه‌شناسی دین» نشر سخن

  6- دورکیم، امیل (1343) «قواعد روش جامعه‌شناسی» ترجمه دکتر علی محمد کاردان. نشر دانشگاه تهران

  7- دورکیم، امیل (1360) «فلسفه و جامعه‌شناسی» ترجمه فرحناز خمسه‌ای. نشر مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ‌ها

  8- دورکیم، امیل (1376) «تربیت و جامعه‌شنای» ترجمه دکتر علی محمد کاردان. نشر دانشگاه تهران.

  9- دورکیم، امیل (1378) «خودکشی» ترجمه دکتر نادر سالارزاده امیری. نشر دانشگاه علامه طباطبایی

  10- دورکیم، امیل (1381) «درباره تقسیم کار اجتماعی» ترجمه باقر پرهام. نشر نی

  11- دورکیم، امیل (1383) «صوربینانی حیات دینی» ترجمه باقر پرهام. نشرنی.

  12- روح الامینی، محمود (1380) «مبانی انسان‌شناسی، گردشهر با چراغ» نشر عطار چاپ دهم.

  13- ریویر، کلود (1381) «درآمدی بر انسان شناسی». ترجمه دکتر ناصر فکوهی. نشرنی: چاپ دوم.

  14- فکوهی، ناصر (1381) «تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی» نشرنی

  15- کرایب، یان (1382) «نظریه اجتماعی کلاسیک» ترجمه شهناز مسمی پرست. نشر آگاه.

  16- کوزر، لیوئیس (1382) «زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی» ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات عملی، چاپ دهم

  17- گرب، ادوارد . ج. (1373) «نابرابری اجتماعی: دیدگاه های نظریه‌پردازان کلاسیک و معاصر» ترجمه محمد سیاهپوش و احمدرضا غروی زاده. نشر معاصر

  18- گیدنز، آنتونی (1363) «دورکیم» ترجمه یوسف اباذری، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی

  19- گیدنز، آنتونی (1378) «جامعه‌شناسی». ترجمه منوچهر صبوری. نشر نی. چاپ پنجم

  20- همیلتون، ملکم (1277) «جامعه‌شناسی دین» ترجمه محسن ثلاثی. موسسه فرهنگی- انتشاراتی تبیان.

  21- Alpert. H(1939) Emile Durkheim and His Sociology” New York. Columbia university Press.

  22- Durkheim, Emile(1960) “Montesquieu and Rausseau” Ann Arber The university of Michigan Press.

  23- Durkheim, Emile (1956) “Education and Sociology” New york. The free Press.

  24- Evans, Pritchard.E.E. (1965) “Theories of Primitive Religions” New York. The free Press.

  25- Merton, Rober. K. (1959)” Socioal Conflict over styles of Sociological work.”

  26- Mauss, Marcel (1958) “Introdudion to Emile Durkheim, Socialism and saint- simon.” ed by Aluin Gouldner. Yellow springs. Ohio, Antioch. Press.

  27- Parsons,Toalcott. (1973). “Religion and the Problem of Meaning.”

  New york. The free Press.

  28 Sills, David. L (19680) “International Encyclopedia a of the social scicnces.” by Macmillan Company. The free Press.

  Elwell, Frank (2003) The sociology of Emile Durkheim (www. Faculty, isu/edu)

  WORKS BY DURKHEIM

  (1893) 1960 The Division of Labor in Society. Glencoe, I11.:Free Press. First Published as De la division du travail social.

  (1895) 1958 The Rules of Sociological Method. 8 th ed. Edited by George E. G. Catlin. Glencoe. I11.: Free Press. First Published in French.

  (1897) 1951 Suicide: A Study in Sociology. Glencoe, I11.: Free Press. First Published in French.

  (1898- 1911) 1953 Sociology and Philosophy. Glrncoe, I11.: Free Press. Written between 1898-1911. First published in French in 1924.

  (1899) 1960 Prefaces to L’année sociologique: Preface to Volume 2. Pages 347-353 in Kurt H. Wolff (editor), Émile  Durkheim, 1858-1917: A Collection of Essays Ohio State Univ. Press.

   (1902- 1906) 1961 Moral Education: A Study in the  Theory and Application of the Sociology of Education. New York: Free Press. Lectures First Published in French.

  (1903) 1963 DURKHEIM, ÉMILE; and MAUSS, MARCEL. Primitive Classification. Translated and edited by Rodney Needham. Univ. of Chicago Prcss. First published as “De quelques formes primitives de classification” in L’année sociolgique.

  (1960) 1953 The Determination of Moral Facts. Pages 35-62 in Émile Durkheim, Sociology and Philosophy. Glencoe, I11.: Free Press. First published in French.

  (1911) 1953 Value judgments and Judgments of Reality. Pages 80-97 in Émile Durkheim, Sociology and Philosophy. Glencoe, I11.: Free Press. First published in French.

  (1912) 1954 The Elementary Forms of the Religious Life. London: Allen & Unwin; New York: Macmillan.  First published as Les formes élémentaires de lavie religieuse, le système totémique en Australie. A paperback edition was published in 1961 by collier.

  Works About durkheim

  G. Aimard (1939) Durkheim et la science economique, L’apport de la socilogie à la  theorie économique moderne, Paris, P.U.F.

  ALPERT, Harry  (1939) 1961 Emile Durkheim and His Sociology. New York: Russell.

  BARNES, Harry E.; and Becker, Howard (1938) 1961 Social Thought From Lore to Science. 3d ed., rev. & enl. New York.

  BELLAH, Robert N. 1959 Durkheim and History. American Sociological Review.

  C. Bouglé (1938) Bilan de la Saciologie  Francaise Contmporaine, Paris, Alcan.

  DAVY, Georges 1960 Emile Durkheim. Revue Française de sociologie.

  J.Duvignaud (1965) Durkheim, Savie san oeuver, Paris.

  GEHLKE, Charles E. 1915 Emile Durkeim’s Contributions to Sociological Theory. New York: Columbia Univ. Press.

  GURVITCH, Georges 1937 La Science des faits moraux et la morale théoretique chez E. Durkheim. Archives  de philosophie du droit et de Sociologie juridique [1937]. 1/2: 18-44.

  G. Gurvitch (1963) La Vocation actuelle de la Sociologie, Paris.

  P. Iauconnet (1927) The Durkheim School in France in Socological Reviw.

  R. Lacombe (1926) La Methode Socilogique de Durkheim, Paris.

  T. Parsons (1937) The Structure of Social Action. New York.

  J. Vialatoux (1939) De Durkheim a Bergson, Paris, Bloud et Gay.

  Kurt H. Wolff et al. (1960) Emile Durkheim, 1858-1917. A Collection of Essays, Columbus, Ohio University  Press.

   

دانلود مقاله نظریه‌های انسان شناسی

دیباچی: امیل دورکیم را به همراه ماکس وبر یکی از دو بنیانگذار اصلی تئوری جامعه شناسی نوین نامیده‌اند. دورکیم چهارچوب وسیعی برای سیستم‌های اجتماعی ایجاد کرد که در جامعه شناسی و تعدادی رشته‌های مرتبط با آن به عنوان یک اصل هنوز باقی مانده است، بویژه در انسان شناسی. حتی آنهایی که اساساً با آن موافق نبوده‌اند. آن را به عنوان یک نقطه عطفی می‌پذیرند. این چهارچوب تحلیل در جریان کار خود ...

دانلود مقاله جامعه شناسی و علم سیاست

جامعه شناسی مطالعه رفتار انسان در زمینه اجتماعی است. بنابراین جامعه واحد اساسی تحلیل است و ازاین جهت جامعه شناسی با روانشناسی که واحد اساسی تحلیل آن فرد انسانی است تفاوت دارد. جامعه را می توان گروهبندی متمایز و به هم پیوسته ای از افراد انسانی تعریف کرد که در مجاورت یکدیگر زندگی می کنند و رفتارشان با عادات، هنجارها و اعتقادات مشترک فراوانی مشخص می شود که آن را از گروه بندیهای ...

دانلود تحقیق مکتب فرانکفورت

مقدمه: میراث فکری و نظری گروهی از روشنفکران برجسته آلمانی که می‌کوشیدند، یک‌گونه فلسفی انقلابی از مارکسیسم غربی را که با عنوان نظریه انتقادی(Critical Theory) شناخته می‌شد، پدید آورده و بسط دهند، را مکتب فرانکفورت می‌گویند. به دنبال عدم تحقق پیشگویی‌های "مارکس"، مبنی بر وقوع انقلاب کارگری علیه نظام تولید سرمایه‌داری و شکل‌گیری سوسیالیسم و در پی ناکامی جنبش‌ های مارکیستی در اروپا ...

دانلود مقاله نقش خانوداده بعنوان یک نظام اجتماعی در جامعه امروزی

«ویلیام جی. گود» بر این نکته اصرار دارد که افراد ممکن است در جامعه به گونه‌ای از وظایف خود شانه خالی کرده یا نقش خود را به سایرین محول نمایند، اما وظایف خانوادگی را نمی‌توان به دیگران سپرد، زیرا تعهدات دیگری در قبال تقاضای خانواده پیش می‌آید. خانواده که در حفظ آداب و سنن فرهنگی و انتقال آن به نسلهای آینده دارد، فرهنگ را زنده نگه می‌دارد. بنابراین خانواده را از پاره‌ای جهات می ...

دانلود مقاله انسان شناسی از دیدگاه های مختلف

تاثیر امیل دورکیم بر انسان‌ شناسی در تاریخ انسان شناسی سه شاخه بزرگ قابل تشخیص هستند: نخست انسان‌شناسی فرانسوی با اندیشمندانی چون امیل دورکیم، مارسل موس و لوی برول. این شاخه به شدت از علوم طبیعی و فلسفه به ویژه از آگوست کنت متاثر بود. دوم، انسان‌شناسی امریکایی بود که از ابتلا بر مفهوم فرهنگ پای می‌فشرد و از معان ابتلا انسان شناسی فرهنگی نام گرفت و بنیانگذاران اصلی آن (پس از ...

دانلود تحقیق مبانی جامعه شناسی دورکم

مقدمه هدف از گرد آوري اين مطالب ادامه برخي نظريه هاي عمده در جامعه شناسي دور کم است. جامعه شناسي قبل از هر چند در تبيين پديده هاي اجتماعي نياز به نظريه دارد و آن طور که تاريخ پيدايش نظريه هاي جامعه شناسي نشان ميدهد نظريات متعدد حاصل تلاش هاي فر

دانلود تحقیق سی رایت میلز

? مراحل تحصيلي وشغلي سي رايت ميلز در 28 ماه اوت 1916 درشهر واکو تگزاس زاده شد ودر خانواده اي از طبقه متوسط پرورش يافت .پدروي کارمند(دلال بيمه) ومادرش خانه دار بود .اودرسال 1939 از دانشگاه ايالتي تگزاس با درجه فوق ليسانس درجامعه شناسي فارغ التحصيل ش

دانلود مقاله روان شناسی رشد

روانشناسي رشد روانشناسي رشد شاخه‌اي از علم روان‌شناسي ‌است که به توصيف و تبيين تغييرات در طول زندگي فرد مي‌پردازد و از رشته‌هاي مختلف زيست‌شناسي، جامعه‌شناسي، تعليم و تربيت و پزشکي کمک مي‌گيرد. اگر چه روان‌شناسي رشد به تمام مراحل زندگي انسان از

دانلود مقاله روانشناسی در صنعت

هدف آشنايي با اصول مديريت در صنعت، کاربرد آن در تشکيلات ايمني و بهداشت کار، شناخت مسائل رواني در محيط شغلي وآشنايي با روش هاي رفتاري مطلوب درصنعت سرفصل بخش دوم: روانشناسي صنعتي آشنايي با مباني روانشناسي عمومي تأثير تفاوت هاي ف

دانلود تحقیق تاریخچه علم روانشناسی

روانشناسي يعني : " مطالعه رفتار" يا " مطالعه علمي رفتار موجود زنده" ،" مطالعه علمي رفتار و فرايند هاي رواني " ، علمي که رفتار و زيرساختهاي آن، يعني فرايندهاي فيزيولوژيکي و شناختي را مطالعه مي کند و در عين حال حرفه اي است که در آن از دانش حاصل براي ح

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول