دانلود تحقیق نقش زنان در مدیریت آموزش عالی درایالات متحده وکانادا

Word 77 KB 31788 20
مشخص نشده مشخص نشده علوم اجتماعی - جامعه شناسی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • بیشتر افراد شک نداشتند که ماریون فیلد درحال گذراندن مسیری بود که اورا به صمت رئیس یک دانشگاه درجه یک هدایت می کرد. او به عنوان کارمند ارشد آکادمیک یکی از دانشگاه های بزرگ امریکا خدمت کرده بود. بنابراین وقتی به عنوان رئس یک مدرسه نه خیلی معروف ومعتبر منتخب شد، مردم خیلی متعجب شدند. پاسخ این است که مدارس عالی مرتبه به دنبال یک زن به عنوان مدیرمدرسه نیستند. مطمئنا نکات کاوش آن ها الزاما این جملات را دربرمی گیرد که آن هاتبعیضی بین زن ومرد قائل نمی شوند یا این که دربه کار گماشتن زنان به واقعیت ها اسرار می ورزند. درنهایت زنان ممکن است مورد توجه قرار بگیرندولی احتمال این که  به عنوان رئیس انتخاب شوند وجود ندارد.

  اگرچه داستان دقیق وصحیح نیست ( اسم آن تغییر پیداکرده است ) ولی واقعیت دارد زیراکه بطور مداوم اتفاق می افتد. اگرچه زنان در ایالات متحده وکانادا به طورموثری به آموزش عالی دست یافتندولی راه زیادی دردست یافتن به حضور مساوی در سطوح عالی مدیریت دانشگاهی دارند.

            اخیرا درسال 1971، در ایالات متحده زنان واقعا از مقام ریاست دانشکده محروم هستند به جزدرمدارس زنانه کاتولیک کوچک که به وسیله زنان راهبه مدیریت می شود. یک سری دانشکده های چهارساله (لیسانس) دیگری هم وجود دارد که زنان در آن ها رئیس هستند وپنج تای این دانشکده ها، دانشکده مخصوص زنان بودند. درهمان زمان شصت مرد نیز رئیس دانشکده زنان بودند درحالی که هیچ زنی رئیس دانشکده مردان نبود. هم چنین ، تعداد اندکی از زنان در پست های بالای اداری مانند ناظم دانشکده یا رئیس دانشکده درمدارس مختلط یامدارس پسرانه وجود داشتند. امروزه ، دردانشکده ها ودانشگاه های ایالات متحده ، 348 رئیس اجرایی زن وجود دارد. فقط 21 درصد عضو فرقه مذهبی هستند. زنان اکنون دوازده درصد از3000 موسسه معتبر منطقه ای را مدیریت می کنند. این خبر خوبی است . اما نگاه دقیق به دانشکده ای که توسط زنان مدیریت می شود میانه رو وعاقلانه است . تعداد خیلی کمی از آن ها شناخته شده وباکلاس وازنظرمالی دارای وضعیت خوبی هستند. این که چرا این چنین چیزی اتفاق می افتد. مورد بحث قرار خواهد گرفت .

  الف ) آموزش عالی درایالات متحده وکادا

            ازسال 1971 در ایالات متحده زنان بیشترازمردان درانشکده ثبت نام کردند. هم چنین زنان بیشتراز مردان درجات خود را به پایان رساندند. طی سال های آکادمیک 90-1989 ، 58 درصد از کل درجات فوق دیپلم ، 35 درصد درجات لیسان و53 درصد درجات فوق لیسانس به زنان اعطاء شد. بااین وجود در سطوح حرفه ای حقوق ، پزشکی ، دندانپزشکی وغیره) وسطوح دکتری زنان خیلی کمتربودند(مدیریت  38 درصد و36 درصد).

  دلایل زیادی برای این که چرا زنان می بایست این درجات پیشرفته را به نسبت سطوح پائین تربه اتمام برسانند، وجود دارد . اغلب ازدواج وبچه دارشدن دراین امر دخیل هستند وزمان یا هزینه کافی برای دانشجوی فعال بودن را از زنان می گیرند. انتظار سنتی از برتری شغل مردان خصوصا اگرپست بالائی داشتند ویابرای کاربه محلی درو منتقل شوند خیلی از زنان را مجبورمی کند برنامه های آکادمیک را کنار بگذارند.

  مانع دیگردراتمام درجه دکتری براین زمان موانع جنسی است هنوز دربیشتر برنامه های تحصیلی مقام استادی توسط مردان اداره می شود. موارد استادی مردی که از دانشجویان فارغ التحصیل زن درخواست روابط جنسی داشته باشند مکررا گزارش شده است . مطالعات نشان داده است که فقط اهم این چنین اعمال گزارش شده است خصوصا چون خیلی از زنان ازاین که حرفشان مورد قبول قرار نگیرد، واین که بامتجاوز برخوردی نخواهدشد واگر اتهامی علیه استادانشان وارد کنند مورد مجازات قرار می گیرد واین موضوع درکارشان تاثیر خواهد گذاشت ، می ترسند.

  نهایتا، هنوز تبعیض قابل توجهی برخلاف زنان وجود دارد، اگرچه رواج این تبعیض روبه کاهش است ، هنوز استادان مرد زیادی وجود دارند که معتقدند زنان برای مشاغل آکادمیک ازمردان قابلیت کمتری دارند.

  افزایش تعداد ونسبت درجات پیشرفته اعطاء شده به زنان بدین معنی می باشد که تعداد وسیعی اززنان قابل ، توانایی رسیدن به درجه استادی در زمینه های مختلف را دارند. درحال حاضر، 29 درصد تمامی استادان تمام وقت ، زن هستند. با این حال زنان در مقام استاد دردوسال اخیر بادرجه لیسانس ومهندسی دردانشکده های فراگیربهتر وبییشتر حضور دارند تا درموسساتی باسطح دکتری ودرموقعیت های پائین مرتبه مانند آموزگار واستادیار حضور بیشتری نسبت به درجات بالای استادی دارند.

  هم چنین آمار نشان می دهد که مردان حق تصدی واجرت بیشترنسبت به زنان درموقعیت های اشتغال شده را دارند.آن ها بیشتراززنان حقوق دریافت می کنند. هفتاد درصدمردان استاددرمقایسه با46 درصد از استادان زن در موقعیت های تصمیم گیری قرار دارند.هم چنین قوق زنان درهرسطحی ازمردان کمتر می باشد.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

دانلود تحقیق نقش زنان در مدیریت آموزش عالی درایالات متحده و کانادا

همان طور که درنمودار1 نشان داده شده است ، زنان استاد درایالات متحده کمتراز مردان استاددر هررتبه دانشگاهی درآمددارند. درسطوح مدرس وآموزشیار میانگین درآمد درحدود 2000 دلاراست در حالی که مردان در رتبه استادی 180/59 دلار وزنان 380/52 دلار درآمد دارند. (جداول و نمودار در فایل اصلی موجود است) هم چنین در کانادا زنان استاد به طور غیر متناسبی در رتبه های پائین هستند مانند ایالات متحده ...

دانلود تحقیق نقش زنان درمدیرت آموزش عالی کشور نیجریه

مقدمه: زنان درهیچ نقطه ای از جهان به راحتی تحصیل نکرده اند. دسترسی زنان به آموزش آنقدر محدود بود که تصور می‌شد ، امری غیر ممکن باشد. فشار حاصل از تبعیض در آموزش که بعلت فقر والدین است . راز نان به روش می‌کشند. فرصت های مساوی برای اوالاد دختر وپسر وجود ندارد. حتی در بعضی از فرهنگ ها: تحصیل فرزندان دختر قدغن شده است ، چون آنچه از آن ها انتظار می‌رود ازدواجی زود هنگام با خواستگاری ...

دانلود مقاله ورزش در آمریکا

چکیده: در جامعه امروز امریکایی، ورزش وسیله ای برای بحث در باره امور پراهمیت اخلاقی و فرهنگی شده است. جامعه نمونه امریکایی در این بحث به دلیل اشباع فرهنگی انتخاب شده است، این اشباع نقش مهمی را در مباحث عمومی ایفا می کند. ورزش بستر مناسبی را برای بحث روزانه در مورد مسایل اخلاقی و فرهنگی فراهم می کند. از نظر تاریخی، ورزشها همیشه بخش جدایی ناپذیر تجربیات انسانی بوده اند. «پلاتو» در ...

دانلود تحقیق زنان در عرصه مدیریت

زنان در عرصه مدیریت چکیده در این مقاله به اشتغال زنان به عنوان مدیر در کشور پرداخته شده است. برخی اطلاعات آماری در این زمینه ارائه می‌شود و دو پرسش در خصوص اشتغال زنان در عرصه مدیریت مطرح می‌گردد و براساس پژوهش‌های انجام شده به آنها پاسخ داده می‌شود. در پایان تعدادی راهکار برای فراهم آوردن زمینه اشتغال زنان در پست‌های مدیریتی ارائه می‌شود. منبع : روزنامه همشهری،‌ یکشنبه 27 ...

دانلود تحقیق زنان و جامعه

مقدمه: در بیان مفاهیم توسعه، ملاحظه شد که همواره در توسعه، تحول می‌یابد جزء ذاتی باشد و همانطوریکه تحول جنبه‌ مادی و فیزیکی را دربرمی‌گیرد جنبه معنوی و انسانی را نیز دارد. لذا هدفهای مشخص اصلی برنامه‌های توسعه می‌یابد محور قرار دادن ابعاد انسانی بشر و ارتقاء کیفیت این جنبه‌ها باشد. بنابراین توجه به جنس مونث نه به عنوان نیمی از نیروی کار بلکه به عنوان نیمی از جمعیت و انسانهایی که ...

دانلود تحقیق نقش زن دراداره آموزش عالی در پرو

مقدمه : پرو، کشوری کم توسعه یافته در آمریکای لاتین ، یکی از جنجالی ترین ومهمترین دروه هادرکل تاریخ طولانی خود را می‌گذراند. به همین علیت ، بیشتر خبرهایی که این روزها ازپرو می‌آیند ، مهیج هستند. این مقاله- علمی‌رغم آن که در ابتدا چنین مقصدی نداشتیم به مادر تعیین عواملی که باعث این وضعیت جنجال برانگیزشده است، کمک می‌کند. مابه این عوامل تز جنبه تکامل دسترسی زنان در ابتدا به آموزش و ...

دانلود مقاله رایگان تاریخچه فرش ترکمن

فرش آئینه ای زنده از فرهنگ ترکمنها در طول تاریخ و از جمله نشانه های فرهنگ و تمدن عمیق و تنومندی است که نه تنها در مقابل هجوم بیگانگان و اقوام مختلف داخلی و خارجی سخت و مقاومت کرده بلکه به گونه ای رفتار نموده، فرهنگ تحمیلی بیگانه را در خود حل کرده است و به آن سیمای ترکمنی بخشیده تا آنجا که تاریخ یاد می کند، ترکمن با فرش و فرش با ترکمن شهرت داشته است. فرش همچون درختی است که ریشه ...

دانلود مقاله جغرافیای انسانی

چکیده : بنابر باور بسیاری از صاحب‌نظران، انسان محور توسعه پایدار است و جامعه‌ای می‌تواند توسعه یابد که همه افراد آن ظرفیت توسعه پذیری را داشته باشند و راه‌ها و روش‌های مناسب برای حصول توسعه پایدار را بیابند. بنابراین تا زمانی که به زنان کشورمان به عنوان نیمی از نیروی انسانی در روند توسعه توجه کافی معمول نگردد تحقق این آرمان، آرزویی محال به نظر می‌‹سد. بررسی نقش زنان در توسعه ...

دانلود مقاله رایگان تاریخچه کونگ فو

تاریخچه کونگ فو ( بوکس چینی ) تاریخچه کونگ فو با ورود بودیهارما و یا به گفته چینی ها تامو از هند به معبد شائولین چین آغاز می گردد . در ضمن معبد شائولین در ایالت هوتان قرار دارد و هنرهای رزمی موجود دنیا از این مکان سر چشمه گرفته است . راهب تامو که مشغول تعلیمات مذهبی به جوانان ( راهبان ) معبد بود . با توجه به حالات جسمی و روحی آنها شروع به ابداع 18 حرکت فیزیکی کرد . که بعدها همین ...

دانلود تحقیق طراحی و برنامه ریزی یادگیری

بعد از خواندن این فصل شما قادر خواهید بود: 1- تدریس و یادگیری را شرح دهید. 2- مراحل طراحی یک جلسه آموزشی را فهرست کنید. 3- توسعه اهداف عملکردی را مورد بحث قرار دهید. 4- سه بخش اهداف یادگیری mager را فهرست نموده و با استفاده از آنها هدف هایی را بنویسید. 5- سه حیطه یادگیری را مقایسه نموده و هدف هایی را برای آنها بنویسید. این نظریه انجمن رژیم شناسان آمریکا (ADA) است که تغذیه مناسب ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول