تحقیق رقابت

Word 37 KB 33027 5
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  مقدمه

  امروز رقابت در سطح جهانی و سرعت افزایش تغییر وتوسعه مداوم در صنعت وتجارت مشکلاتی قابل توجه وفزاینده درهمه سازمنها محسوب می شوند . آنچه مسلم است به منظور کسب فواید رقابتی بلند مدت از دیدگاه اطلاع رسانی و مدیریت دانستن تنها تکیه به منابع اطلاع رسانی داخل و خارج در روند اجرای کارکافی نیست بلکه در حال حاضر بهره برداری موثر از آنچه که در عمل با آن مواجه هستیم و نه فقط آنچه که در اختیار داریم به یک نیاز و ضرورت شغلی تبدیل شده است .

  دانش پایگی در سازمان ها

  دانش پایگی یک فرایند ایجاد تایید ارائه توزیع و کاربرد دانش می باشد این پنج حامل برای یک سازمان زمینه آموزش با زخورد آموزش مجدد و یا حذف آموزش را فراهم می آورد که معمولاً برای ایجاد نگهداری و احیاء قابلیتهای سازمان مورد نیاز است .

  و یژگیهای سازمنها دانش پایه

  1- مراحل و گردش کارسازمانها

  2- حدومرز علمی و سازمان . در راستای خلق و بهره مندی از دانش

  3- ماموریت و استراتژی سازمان و نحوه خدمتگزاری به مشتریان خود پ

  4- محیط و فرهنگ حاکم که بر تصمیمات و عملکرد سازمان تاثیر گذاری می باشد .

  1. مراحل و گردش کارسازمان یک سازمان دانش پایه باید از آخرین تکنولوژی و پیشرفتهای روز جهت گردش کار سازمان استفاده نمایند پ

  2- حدومرز علمی سازمان در راستای خلق و بهره مندی از دانش

  سازمان دانش پایه 2- پروسه را خوب انجام می دهد .

  الف ) استفاده موثر از دانشهای موجود در سازمان

  ب ) در جهت خلق دانش مدیر حرکت می کند

  سازمان دانش پایه ترکیبی از انسانها و منابعی هستند که در خلق و استفاده دانش از طرف ارتباطات موثر و متداول انجام می شود .

  ماموریت و استراتژی سازمان و نحوه خدمتگزاری به مشریان

  سازمان دانش پایه یک منبع استراتژیکی است به همین دلیل احتیاج به فرویه کردن استراتژی خود را بر این نیاز دانش پایگی تعیین می نمایئم .

  محیط و فرهنگ حاکم بر تصمیمات و عملکرد سازمان تاثیر گذارند

  یک سازمان دانش پایه حد منظور از اینکه محصولات و خدماتش ملموس یا غیر ملموس باشند یک تصویر ذهنی دانش پایه ای از خودش خواهد داشت . 

  نقش دانش پایگی در اثربخشی سازمانی

  جهت رسیدن به سازمان دانش پایه در ابتدا نیازمند مدیرانی کارآمد بر پایه علوم نوین و از طریق برنامه های هماهنگ و منسجم آموزش و تجربه و مهارت آموزی می توان به آن دست یافت.

  به عبارت دیگر حل مسالئل سازمان را نمی توان با دانش عمومی حل و فصل نمود. در کنار دانش عمومی، معرفت و بصیرت خاص لازم است که زائیده شعور عمل و بازنگری است. از این رو آموزشهای مدیریت در خدمت تحول سازمانی با توجه به مسائل زیر قرار گرفته است.

  پیشرفتهای دانش مدیریت حاصل یافته های پژوهشی و تجارب اندوخته کشورهای پیشرفته صنعتی می باشد. بجای تاکید بر رویکرد سعی و خطا که شیوه پیرهزینه و گاه پرخطری است باید از این پیشرفتهای دانش مدیریت به صورت سنجیده و گزیده بهره گرفت. رویکرد دنیای پیشرفته صنعتی به روند پویایی محیط، تاکید بر گزینش افراد واجد شرایط، تجهیز آنان به آخرین دستاوردهای علمی و فنون مدیریت و از سوی دیگر سعی در ایجاد سازمانهای یادگیرنده و دانش آفرین بوده است.

  شرایط در حال دگرگونی و بی ثبات از یک سو و پیچیدگی های دنیای واقعی از سوی دیگر به نوعی است که نمی توان از قبل برای آن ها نسخه ای تجویز نمود. به عبارت دیگر تصور وجود حل المسائل مدیریت و برخورداری از آن و استفاده از آن در عمل بیهوده و عبث خارج است. جهت  رسیدن به مسائل دانش پایه و اثربخش نیازمند داشتن اهداف و برنامه ریزی جامع در جهت رسیدن به آرمان نهایی و کلی سازمان با مشخصه های زیر می باشیم.

  1-توسعه ی منابع انسانی

  2-خلاقیت و نوآوری

  3-ارتباطات موثر

  4-مدیریت شخصی و حرفه ای

  اول: توسعه منابع انسانی

  در ابتدا هر بنگاه اقتصادی بنا به ماهیت کار خود، مسائل خاص خود را دارد و نیز افراد آن بر حسب پیشینه تحصیلی و تجربی خود نیاز آموزشی و علایق ویژه ای دارند. لذا برنامه توسعه مدیران و کارشناسان یک سازمان دانش پایه را باید منحصر به فرد به صورت ویژه طراحی نمود.

  در واقع برای رویارویی با چالش های جهانی شدن، مدیران و کارشناسان باید از یک سو فنون ارتقای بهره وری و استفاده از منابع انسانی را فرا گیرند و از سوی دیگر قابلیتهای شخصی و رهبری خود را توسعه دهند تا بدینوسیله قادر باشند کیفیت و خدمات مورد انتظار سازمان را در دنیای رقابتی تأمین نمایند.

  دوم: خلاقیت و نوآوری

  خلاقیت بکارگیری توانائیهای ذهنی جهت ایجاد یک فکر و اندیشه نو می باشد. در خلاقیت دانش و اطلاعات جدید به دست می آید. خلاقیت نقطه آغاز هر نوآوری است. ساختار سازمانی، فرهنگ و توانایی منابع انسانی آن همگی در توسعه خلاقیت و نوآوری نقشی مهم ایفا می نماید و عملی و کاربرد یساختن افکار و اندیشه های نو ناشی از خلاقیت و نوآوری و اطلاعات جدید به طرق گوناگون در بازار عرضه می شود. نوآوری و تلاش بریا تبدیل ایده خلاق به محصولات یا فرایندهایی است که نهایتاً موجب بهبود خدمات به مشتری کاهش هزینه و با ایجاد درآمدهای جدید می گردد.

  توسط نیریو تخیل می توان استعدادهای خویش را ظاهر ساخت و تصویر واقعی خود را نشان داد. تخیل نقش خطیری در زندگی فکری و روحی آدمی بازی می کند و عنصر سازنده و خلاقه  روح است و با گرایشهای آفریننده ای که دارد هم در دنیای خارجی شخصی اثر می گذارد. و هم در حیات و هستی وی.

  با تخیل خود می توان به ایده های خویش شکل داد و آنگاه تصویرهای ذهنی را بر پرده ی زندگی به نمایش درآورد.

  سوم – ارتباطات موثر

  اجازه ندهیم با تصورات و پیش فرض های ذهنی خود با دیگران ارتباط برقرار کنیم. این تصورات و پیش فرض ها در ایجاد مدل های ذهنی ما و نهایتاً رفتار و کردار ما نقش اساسی ایفا خواهند کرد.

  هرگونه ارتباطات انسانی، چنانچه قادر باشیم بوسیله خطی فرضی مکالمات منطقی و حرفه ای خود را از مکالمات و ارتباطات احساسی و شخصی جدا نمائیم بهترین بستر ارتباط سازنده و مفید را فراهم کرده ایم. چنین بستری از هرگونه سوء تفاهم و برداشت های شخصی و احساسی جلوگیری کرده و ارتباط را بصورت کاملاً حرفه ای و موثر مطرح می نماید.

  با ایمان به قدرت نهفته در ذات، می توان در خوشبختی و شادکامی زیست. قلب خود را به روی عشق و امید بگشاید تا اثرات شگفت انگیز آن را در زندگی خود شاهد کنید با عوض کردن روحیه ی خود می توانید زندگی تان را نیز تغییر دهید دنیا و سرنوشت انسان بر اساس افکار و اندیشه های او ساخته می شود و توسط اعتقاداتی که دارد دوام و قوام می یابد.

  ترس و تردید را از خود دور کنید و به خود اعتماد داشته و بگذارید تا عقل زمان هستی شما را در کف پرکفایت خود بگیرد. خود می داند چگونه خواستهایتان را برآورده سازد. درهای زندان روح خود را باز کنید و هرچه کینه و نفرت و خصومت و بددلی و حسد در آن انباشته شده بیرن بریزد و روح را پاک و مصفا سازید. همواره برای هر مساله ای هرچند غتمض و پیچیده با دیگران مشورت و همفکری کنید چون راه حلی نیز وجود دارد. آرامش خود را حفظ کنید تا بهتر بتوانید بر خود و سختیهای زندگی مسلط باشید.

  چهارم:

  مدیریت شغلی و حرفه ای

  موفقیت بیش از آنکه بتواند واقعیت عینی باشد، باید در عرصه ی ذهن آفریده شود. از این منظر برای ساختن یک زندگی موفق باید به بازسازی نسبی شخصیت و افزایش توان روحی هود پرداخت. و آن را بر پایه ای محکم و استوار بنا کرد.

  برای دستیابی به موفقیت همه جانه در زندگی به دو چیز ضروری و حیاتی باید دست یافت: نخست در عرصه شخصی، رابطه ای عادلانه و معقول با خود، خانواده و مردم و خالق خود برقرار کرد و در عرصه ی حرفه ای احساس موفقیت در کار و حرفه خود که از اهمیت خاصی برخوردار می باشد چرا که انسان بطور طبیعی طالب پیشرفت و موفقیت است.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

دانلود تحقیق تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت بر تحول اقتصادی

مقدمه‌ ‌توانمندي‌ و موفقيت‌ هر کشوري‌ در صحنه‌ اقتصاد جهاني‌ منوط‌ به‌ موفقيت‌ سازمانها، و موفقيت‌ آنها درگرو خلاقيت، نوآوري‌ و کارايي‌ است. به‌عبارت‌ ديگر تحول‌ و رشد اقتصادي‌ هر کشور تحت‌ تاثير مستقيم‌ تحول‌ سازمانها و مديريت‌ در آن‌ تحقق‌ مي

دانلود تحقیق مدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت ان در بهره وری

مقدمه: بارشد و گسترش روزافزون تکنولوژي اين سوال براي مديران مطرح است که چگونه امکان دارد سازماني با وجود محدوديت‌هاي گوناگون از حقوق و دستمزد گرفته تا تجهيزات و تکنولوژي پيشرفته، در عرصه رقابت بين‌المللي ثبات خود را حفظ نمايد و همچنان به جلو گا

دانلود مقاله مدیریت منابع انسانی در سازمانهای تحقیق و توسعه

مديريت منابع انساني در سازمانهاي تحقيق و توسعه چکيده سازمانهاي تحقيق و توسعه (R&D) از چهار جنبه منابع انساني، منابع مالي، ارتباطات و فرهنگ سازماني با ديگر سازمانها متفاوتند. منابع انساني سازمانهاي تحقيق و توسعه نيز به دليل اينکه خلاق، خود

تحقیق مدیریت انگیزش در سازمان ها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری

مقدمه: بارشد و گسترش روزافزون تکنولوژی این سوال برای مدیران مطرح است که چگونه امکان دارد سازمانی با وجود محدودیت‌های گوناگون از حقوق و دستمزد گرفته تا تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته، در عرصه رقابت بین‌المللی ثبات خود را حفظ نماید و همچنان به جلو گام بردارد؟ برای چنین سوالی پاسخ‌های گوناگونی می‌توان ارائه کرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها دراختیار داشتن نیروی انسانی کار آمد و با انگیزه‌ ...

دانلود تحقیق بهبود مدیریت و سازمان

هدف از تحول چیست ؟ هدف این مقاله بررسی روابط و وابستگیهای موجود بین بهبود مدیریت و سازمان است به نحوی که این امر بتواند مدیران و متخصصان را در بهبود سازمان نسبت به تهیه طرح و برنامه با حداکثر سودبخشی رهنمون باشد . طی بیست سال گذشته، مفهوم بهبود مدیریت انتظار مختلف را به خود جلب کرده است بهبود مدیریت شامل یک سلسله فعالیتهای گوناگون مانند کارآموزی ، مشاوران ، آموزش ، مرخصی از کار ...

دانلود مقاله اولویت انتخاب بین مدیریت دانش و مهندسی مجدد در سازمان

چکیده مدیریت دانش روشی سیستماتیک برای تشخیص، سازماندهی و به اشتراک گذاشتن دانش در سازمان است که می‌تواند در نهایت به تولید دانش بیشتر در سازمان نیز منجر گردد. امروزه مدیران ارشد سازمانها دریافته‌اند که سرمایه‌های دانشی در سازمان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده و می‌بایست توان زیادی را برای مدیریت سرمایه‌های دانشی و دانش نهفته در فرایندهای سازمان خود صرف کنند. از طرفی، گاه ...

دانلود مقاله عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمان ها

کلید واژه ها: فن آوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی، موفقیت پروژه، مدیریت پروژه مقدمه: امروزه گسترش فعالیتهای بازرگانی، جهانی شدن و تغییرات وسیع تکنولوژیک در محیط سازمانها باعث گردیده که آنها برای حفظ بقاء و مزایای رقابتی خود از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشند لازمه انعطاف پذیری تغییرات سریع است و تغییرات سریع بدون داشتن اطلاعات امکان پذیر نیست، در نتیجه اطلاعات که به عنوان یک ...

دانلود تحقیق مدیریت مشارکتی

مدیریت مشارکتی اگر مدیریت مشارکتی را به سان رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است می توان گفت که: مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است. بر پایه این تعریف، مشارکت ...

دانلود مقاله چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی

چکیده: امروزه اطلاعات و دانش با زندگی بشر چنان درهم آمیخته شده است که عصر حاضر را عصر اطلاعات نامیده‌اند.طبق گفته آلوین تافلر بی سواد قرن 21،کسانی نخواهند بود که خواندن ونوشتن نمی دانند، بلکه کسانی هستند که نتوانند یاد بگیرند یا یاد دهند. در این شرایط نقش انسان در سازمان و نوع نگاه به او، سهم بسزایی در موفقیت یا شکست سازمان خواهد داشت. در مدیریت علمی تیلور، انسان چیزی جز ابزار ...

دانلود مقاله سیستم‌ های اطلاعات مدیریت MIS

چکیده این مقاله سیستم‌های اطلاعات مدیریت MIS را پوشش می‌دهد. از آنجا که MIS ترکیبی از سه پدیده سیستم، اطلاعات و مدیریت می‌باشد ابتدا این موارد را بررسی میکند. به علت تأثیرات قابل توجه سیستمهای اطلاعاتی بر روی MIS مبحث دیگر مقاله، درباره آن می‌باشد. متخصصان اطلاعاتی شامل تحلیل‌گر سیستمها، مدیران پایگاههای داده، متخصصان شبکه، برنامه‌نویس‌ها و اپراتورها در قسمت بعدی بررسی شده است. ...

دانلود تحقیق خلاقیت در مدیریت

با شتاب روز افزون تحولات و دگرگونيها در دنياي کنوني که عصر اطلاعات و ارتباطات است و به دليل بي‌ثباتي و تغيير پذيري و نيز غير قابل پيش‌بيني بودن اين تغييرات ، آنچه که کشورهاي جهان به ويژه کشورهاي در حال توسعه را در جهت افزايش بهره وري و پيشرفت و ترقي

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول