تحقیق اجرای نرم افزار در سازمان

Word 39 KB 33032 7
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • در راستای نیاز روزافزون جامعه به سیستم های کامپیوتری و پیشرفته و اتوماسیون امور اداری و پرسنلی به گونه ای که مستقل از برنامه نویسان و براحتی قابل استفاده برای کاربران غیرتخصصی باشد و با توجه به تغیییرات قوانین حقوق و دستمزد و تغییر خط مشی موسسات و پرداخت حقوق در طی سالیان مختلف می باشد.

  -مشخصات محیط اجرایی:

  برای اجرای نرم افزار احتیاج به یک سری مقدمات اولیه خواهیم داشت.

  الف) مشخصات سخت افزاری:

  1-کامپیوتر IBM و یا سازگار به آن به حداقل 1MB حافظه RAM.

  2-چاپگر EPSON یا سازگار با آن.

  3-برد گرافیکی EGA، VGA، SUPER VGA به بالا.

  4-صفحه تصویر رنگی

  5-دیسک سخت (HARDDISK) با حداقل 10MB فضای خالی.

  ب) مشخصات نرم افزاری

  1-سیستم عامل DOS با ویرایش (VERSION) 5.00 به بالا.

  2-ایجاد فرمان زیر در CONFIG.SYS با مشخصات زیر

  FILES=45

  BUFFERS=35

  با استفاده از این سیستم می توان اطلاعات ماهانه از جمله:

  کارکرد ماهانه (اضافه کاری – کسر کار – مرخصی – پاداش و ...)

  همچنین اطلاعات استخدامی مانند: (حقوق – فوق العاده شغل – نوع استخدام) استفاده کرد.

  -این سیستم دارای یک زیرمنو می باشد که دارای عناوین زیر است:

  1-ورود اطلاعات کارکرد ماهانه

  2-ورود و اصلاح اطلاعات استخدامی افراد

  3-افزودن فرد به این ماه

  4-حذف فرد از این ماه

  5-تهیه لیست استعلام کارکرد ماهانه

  -آئین نامه مالی شهرداری:

  1) امور مطالعاتی:

  مطالعات شهرداریها از نظر مبلغ به 3 نوع تقسیم می شود:

  1-مطالعات جزئی که میزان آن از 000/000/2 ریال تجاوز نخواهد کرد.

  2-مطالعات متوسط که میزان آن بیشتر از 000/000/2 ریال و کمتر از 000/000/30 هزار ریال باشد.

  3-مطالعات عمده که میزان آن 000/000/30 ریال بیشتر خواهد بود.

  در مورد معاهدات جزئی متصدی خرید یا کسی که وظیفه مذکور کتباً از طرف شهردار به او ارجاع گردیده مکلف است بهای جنس یا اجرت کار مورد معامله را بنحو ممکنه و با مسئولیت خود بدست آورد با جلب موافقت کتبی مقامات زیر اقدام نماید:

  الف) در شهرداریهائی که درآمد سالانه آنها تا 10 میلیون ریال است موافقت شهردار.

  ب) در شهرداریهائی که درآمد سالانه آنها از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال است موافقت متصدی امور مالی.

  ج) در شهرداریهائی که درآمد سالانه آنها از 50 میلیون ریال بیشتر است موافقت رئیس کارپردازی.

  2-آگهی مناقصه:

  در معاهدات عمده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت بفاصله حداقل یک هفته به تشخیص شهردار در روزنامه رسمی کشور و حداقل کی از جراید کثیرالانتشار تهران و درصورت وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامه های محلی بشرح و شرایط زیر منتشر می گردد.

  1-نوع و میزان کالا و خدمات یا (مدت انجام کار) محل تحویل (مهلت قبول پیشنهادات) محل اخذ اسناد مناقصه یا مزایده و تسلیم پیشنهادها.

  2-دادن سپرده ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد بصورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی.

  3-ذکر اینکه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه یا مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان بترتیبی ضبط خواهد شد.

  3-انعقاد قرارداد

  شهرداری مکلف است به هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل 10% کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکار تضمین بانکی یا اسناد خزانه بعنوان سپرده دریافت کند.

  4-ترتیب تحویل:

  جنس یا کار انجام شده هرگاه مربوط به معاهدات جزئی باشد تحویل آن بوسیله انباردار یا اداره درخواست کننده انجام خواهد شد و در مورد معاملات متوسط باید تحویل با نظارت کمیسیونی مرکب از 3 نفر به انتخاب شهرداری انجام پذیر و در معاهدات عمده کمیسیون تحویل مرکب خواهد بود از 2 نفر نماینده ی منتخب شهرداری و یک نفر نماینده ذی صلاح به انتخاب انجمن شهر.

  5-مزایده

  فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفن لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده های واحدها و موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می توان از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نمود.

  -بودجه:

  بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیتها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد منابع و میزان مخارج و درآمدهای سازمان برای تامین هزینه انجام آن پیش بینی می شود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجراست.

  -درآمدها:

  1-درآمد ناشی از عوارض عمومی.

  2-درآمد ناشی از عوارض اختصاصی.

  3-بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری.

  4-درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری.

  5-کمک اعطائی دولتی و سازمانهای دولتی.

  -هزینه:

  پرداخت هزینه در شهرداری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است:

  1-ایجاد تعهد در حدود اعتبار مصوب و مقررات جاری و تحقق یافتن تعهد به این طریق که کار و خدمتی انجام یا اموالی بتصرف شهرداری درآمده بدینوسیله دینی برای شهرداری ایجاد شده باشد.

  2-تشخیص مستند مبلغی که باید بهریک از دائنین پرداخت شود.

  3-صدور حواله در وجه داین یا دائنین در قبال اسناد وثیقه

  4-صندوق و عملیات استقراضی شهرداری:

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

دانلود ‫پروژه مهندسی نرم افزار سیستم جامع کتابداری

شرح مختصري از سيستم هاي فعلي کتابخانه : اين قسمت در دانشگاه يک بخش فعال در زمينه کرايه کتاب به دانشجويان مي باشد. اين بخش فاقد هر گونه سيستمي است و کار آنها کاملا دستي است. اهداف کلي سيستم: در اين سيستم سعي مي شود تا کارهاي زير انجام شود: 1 آمارگي

دانلود ‫پروژه مهندسی نرم افزار- سیستم جامع کتابداری

تشريح پروژه درس مهندسي نرم افزار موضوع: سيستم جامع کتابداري (بانک اطلاعاتي کتابخانه ) شرح مختصري از سيستم هاي فعلي کتابخانه : اين قسمت در دانشگاه يک بخش فعال در زمينه کرايه کتاب به دانشجويان مي باشد. اين بخش فاقد هر گونه سيستمي است و کار

دانلود ‫پروژه مهندسی نرم افزار سیستم انبارداری

با توجه به رشد تکنولوژي و سرعت بخشيدن به انجام کارهاي مختلف و ارزش بخشيدن به زمان، اکثر کارهاي دستي به ماشيني تبديل شده است. با توجه به اين نياز و دسترسي آسان و سريع به اطلاعات انبار و سهولت در محاسبه و بر آورد هزينه ها , برگزيدن انتخاب هاي مناسب با

دانلود مقاله سیستم مدیریت بسته های نرم افزاری در Gentoo linux

گنتو لينوکس برخلاف ساير توزيعهاي رايج لينوکس از سيستم مديريت پيشرفته بسته هاي نرم افزاري خاصي به نام Portage پورتاژ بهره ميبرد . پورتاژ از روي سيستم true ports مرسوم در BSD اقتباس شده ليکن نگارش آن بر مبناي زبان برنامه نويسي python بوده و دا

دانلود مقاله برنامه اصلی تولید (MPS) در سیستم تولید ETO

برنامه اصلی تولید (MPS) در سیستم تولید ETO در بخش قبل، چندین استراتژی تولید معرفی و در مورد آنها بحث شد. در این بخش تمرکزمان روی ETO و ویژگی های برنامه ریزی در این محیط است. فرآیند تکوین و ایجاد یک محصول جدید که در آن هیچ تقاضای واقعی هنوز وجود ندارد‏، چه در یک شرکت MTO و چه در یک شرکت MTS باشد، کاربردی منحصربفرد از استراتژی ETO است. در یک مرور اجمالی شرکتهای ETO عموماً فرآیند ...

دانلود مقاله نرم افزار access(اکسس )

مديريت پايگاه داده ها (چه داده هاي متني يا تصويري يا غيره) شايد مهمترين کاربردي بوده است که همواره از کامپيوترهاي تجاري خواسته شده است. به همين دليل در چند سال گذشته قبل از ظهور محيطهاي مبتني بر رابط گرافيکي شاهد حکومت زبان cobol بر امپراطوري کامپيو

دانلود مقاله نرم افزار Virtual pc

کامپيوتر مجازي اصولاً به کامپيوتري گفته مي‌شود که سخت افزارهاي آن توسط نرم‌افزار شبيه‌سازي شده باشد. نرم‌افزارPC Virtual محصول شرکت Microsoft مي‌باشد و نرم‌افزاري توانمند در زمينه، ساخت کامپيوتر مجازي مي‌باشد. اين نرم‌افزار به شما امکان مي‌دهد تا هر

دانلود مقاله کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری

مبحث کنترل های داخلی تفکیک وظایف بین کارکنان نجری سیستم دستی حسابداری را مورد بررسی قرار داده است. در چنین سیستمی، هیچ کارمندی مسئولیت کامل یک معامله را بر عهده ندارد، و کار هر فرد توسط فرد دیگری که یک جنبه دیگر از همان معاملا را انجام می دهد، کنترل می شود. تفکیک وظایف، از صحت مدارک و گزارشها اطمینان می دهد و منافع شرکت را در برابر تقلب و بی دقتی حفظ می کند. با کامپیوتری شدن ...

دانلود مقاله نرم افزار اکسس (Access)

مديريت پايگاه داده ها (چه داده هاي متني يا تصويري يا غيره) شايد مهمترين کاربردي بوده است که همواره از کامپيوترهاي تجاري خواسته شده است. به همين دليل در چند سال گذشته قبل از ظهور محيطهاي مبتني بر رابط گرافيکي شاهد حکومت زبان cobol بر امپراطوري کامپيو

دانلود مقاله مهندسی نرم افزار 1 ( مباحث )

تعريف نرم افزار تعريف نرم افزار نرم افزار عبارت است: 1- برنامه هاي کامپيوتري که در صورت اجرا شدن باعث انجام عمل و کار خواسته شده مي شوند. 2- ساختمان داده هايي که باعث مي‌شوند، برنامه ها بطور مناسبي اطلاعات را دستکاري کنند. 3- مستنداتي که توصيف کنن

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول