دانلود تحقیق سرطان زایی و جهش زایی مواد آلی جدا شده از ذرات معلق در هوا، در سلول‌های پیکری در وزوفیلا ملانوگاستر

Word 39 KB 6802 11
مشخص نشده مشخص نشده محیط زیست - انرژی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • آزمون ایمز

  آزمونی ساده است که توسط Bruce Ames برای مشخص کردن اینکه آیا یک ماده اثر جهش زایی دارد یا نه، طراحی شده است.

  یک سویه‌ی Salmonella Typhimurium که دارای جهشی است که یک آنزیم مسیر بیوسنتزی اسید آمینه‌ی هیستیدین از کار بیافتد، روی محیط کشت بدون هیستیدین کشت داده می شود. در حالت عادی تعداد کمی سلول، به علت وقوع جهش‌های برگشت، روی محیط رشد می کنند (شکل 1). برای اینکه ماده ای مورد آزمون قرار گیرد، دیسک کاغذی را به آن ماده آغشته می کنند و در وسط محیط کشت بدون هیستیدین قرار می دهند. اگر ماده‌ی مورد نظر جهش زا باشد، در فاصله ای از دیسک حلقه ای از کلونی های واجد جهش برگشت تشکیل می شود و اگر جهشزا نباشد، هیچ حلقه‌ی قابل تمایزی تشکیل نمی شود. فاصله‌ی حلقه‌ی کلونی ها به قدرت جهش زایی ماده ربط دارد، طوری که هرچه قدرت جهش زایی بیشتر باشد، فاصله‌ی حلقه بیشتر خواهد بود. چون بعضی از مواد فقط بعد از ورود به بدن و قرار گرفتن تحت اثر آنزیم های سلول، خاصیت جهش زایی پیدا می کنند، گاهی ماده‌ی مورد آزمایش را قبل از قرار دادن روی دیسک با عصاره‌ی کبد مخلوط می کنند.

  References:

  1) B.N.Ames, J. McCann and E. Yamasaki, Methods for detecting carcinogens and mutagens with Salmonella/ mammalian microsome mutagenicity test, mutation Res. 31, 347-364 (1975).

   

  سرطان زایی و جهش زایی مواد آلی جدا شده از ذرات معلق در هوا، در سلول‌ های پیکری در وزوفیلا ملانوگاستر

   

  خلاصه

  مخلوط های پیچیده ای که از فیلترهای هوایی که به مدت 24 ساعت در دو روز متفاوت و هر روز در دو مکان متفاوت در شهر مکزیکوسیتی کار گذاشته شده بودند، تجزیه تحلیل شدند. برش های مواد آلی از ذرات معلق در هوای کوچکتر یا برابر 10 میکرومتر (PM10) یا از کل ذرات معلق (TSP) جدا شدند. این برش های مواد آلی در آزمون جهش ها و نوترکیبی های پیکری (SMART). در بال مگس سرکه و در دو آمیزش متفاوت بررسی شدند. همچنین از آزمون عیار سنجی سالمونلا (Salmonella)/ میکروزوم با استفاده از سویه‌ی TA98 استفاده شد. وجود هیدکربن های پلی سیکلیک آرومات (PAH) در برش ها، توسط کروماتوگرافی گازی مشخص شد. جهش زایی و سرطان زایی (Genotoxicity) مشاهده شده در دو سیستم قابل مقایسه بودند، جهش‌زاهای غیرمستقیم اثر بیشتری از جهش زاهای مستقیم ایجاد می کردند. مقادیر و همینطور میزان جهش زایی مواد جدا شده در هر دو مکان، در دوم ماه مارس بیشتر از هفتم ماه July سال 1991 بود (آزمایش در دو روز متفاوت انجام شد). در هر دو سیستم PM10 از TSP مسمی تر بود. این نتایج حساسیت آزمون SMART برای بال مگس سرکه- که یک آزمون در زیوه‌ ی یوکاریوتی است. را به عنوان یک نمایشگر زیستی از آلودگی محیط زیست، مرتبط با ذرات معلق در هوا، نشان می دهند.

  1- مقدمه

  آلودگی های محیط زیست، خصوصاً آلودگی های هوا، بسیار مورد توجه هستند زیرا جمعیت های تحت تاثیر آنها، به طور دائمی در معرض این آلودگی ها قرار دارند. از زمان های گذشته مشخص شده بود که ضایعات سوختی حاصل از مصرف سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها، کارخانه ها، منازل و وسایل نقلیه، حاوی موادی هستند که ممکن است سلامت انسان را به مخاطره بیاندازند. در میان آلوده کننده‌های متفاوت، آلودگی های هوایی به علت وجود جهش زاها و سرطان زاهای مختلف مثل فیبرهای معدنی، هیدروکربن های پلی سیکلیک آروماتیک (PAH) و مشتقات اکسیژنی و نیتروژنی آن ها، خطرناک تر هستند. قبلاً مشخص شده است که PAH های همراه با ذرات از PAHهای همراه با گاز، جهش زاتر هستند. از آن جایی که ترکیبات آلی جذب سطح این ذرات معلق در هوا می شوند،‌حتی آلودگی های مختصر هم ممکن است خطرناک باشند زیرا هر نفر در طول روز حدوداً 10000 تا 20000 لیتر هوا استنشاق می کند.

  برش های جدا شده‌ی مواد آلی از ذرات معلق شهری که از چند شهر متفاوت به دست آمده بودند، اثر سرطان زایی در موش و جهش زایی در گروهی از آزمون‌های زیستی داشته اند.

  آزمونی که صحت آن بیشترین مقبولیت را در مطالعه‌ی جهش زایی و سرطان زایی ترکیبات محیطی دارد، آزمون سالمونلا/ میکروزوم (Salmonella/Microsome) است. این آزمون نه تنها برای بررسی یک ترکیب منفرد به کار می رود، بلکه برای بررسی مخلوط های پیچیده مانند ذرات معلق در هوا، گازوئیل، گازهای خروجی اتومبیل و دود سیگار نیز کاربرد دارد. به هر حال، علاوه بر این تست پروکاریوتی در شیشه، به تست های یوکاریوتی با دقت واختصاصی بودن زیاد؛ سرعت زیاد و هزینه‌ی کم احتیاج است تا به نتایج قطعی تری برسیم.

  یک آزمون کارآمد؛ پرکاربرد، کوتاه مدت و در زیوه‌ی یوکاریوتی که انواع مختلف جهش و نوترکیبی میتوزی را مشخص می‌کند، آزمون جهش و نوترکیبی سوماتیک (SMART) در بال های مگس سرکه است.

  اساس این آزمون از بین رفتن القایی هتروزیگوسیتی برای دو مارکر مغلوب سلول‌های بال در دیسک های فرضی بال است. از بین رفتن حالت هتروزیگوت می‌تواند به کلن های سلول های جهش یافته ای منجر شود که در نهایت به شکل لکه‌های پیکری که فقط یکی از دو فنوتیپ را نشان می دهند، در می آیند. این آزمون جهش زایی پیکری اعتبار زیادی پیدا کرده است، طوری که تا کنون 400 ماده و ترکیب توسط آن تجزیه تحلیل شده اند.

  در اینجا ما نتایج به دست آمده از آزمون SMART در بال مگس سرکه را، برای ذرات معلق در هوا، جدا شده از شهر مکزیکوسیتی، ارائه می دهیم. همچنین این نتایج را با نتایج حاصل از آزمون سالمونلا/ میکروزوم برای مواد مشابه، مقایسه می کنیم.

  2- روش ها و ابزارها

  نمونه های هوا

  فیلترهای از جنس فایبرگلاس حاوی ذرات محلول که با سمپلرهای ظرفیت بالا در دو نقطه‌ی شهر مکزیکوسیستی جدا شدند. محل های جداسازی یکی مرسد (Merced) در مرکز شهر و دیگری پدرگال (Pedregal) در جنوب غربی شهر، بودند. هر دو نقطه دارای ترافیک وسایل نقلیه موتوری هستند، خصوصاً صبح زود و بعد از ظهرها ولی در مرسد در تمام طول روز فعالیت های تجاری و تفریحی وجود دارد. دو نوع سمپلر با ظرفیت زیاد استفاده شد، یکی برای کل ذرات معلق (TSP) و دیگری که حجمش بین 10 میکرومتر و کمتر قابل تنظیم بود برای جدا کردن ذراتی با قطر 10 میکرومتر و کمتر (PM10) استفاده شد. مواد آلی توسط 250 میلی لیتر متانول و به مدت 6 ساعت از فیلترها جدا شدند. مواد جدا شده تغلیظ شده و برای آزمایش های زیستی و شیمیایی تقسیم شدند.

  آزمون لکه های بال در مگس سرکه

  تغذیه‌ی لاروها. یک میلی لیتر از مواد جدا شده تا نزدیک خشک شدن حرارت داده شد و دوباره در 1 میلی لیتر اتانول خالص حل شد. رقیق این محلول ها توسط اتانول 3 درصد و Tween-80 3 درصد در آب مقطر ساخته شد و سپس برای ساختن محیط کشت مگس سرکه (Drosophila instant medium) استفاده شد. رقت های به کار رفته با 76/9 مترمکعب از هوای نمونه گیری شده در هر میلی لیتر و 44/2 مترمکعب از هوای نمونه گیری شده در هر میلی لیتر، متناسب هستند.

  تخم ها از بطری های حاوی مگس های در سن مناسب و با تغذیه‌ی مناسب که 8 ساعت در این بطری ها قرار داشتند جدا شد. سه روز بعد لاروها از این بطری ها خارج شدند و سپس داخل و یال های پلاستیکی حاوی 5/1 گرم پودر محیط کشت و 5 میلی لیتر محلول آزمایش قرار گرفتند. لاروها برای ادامه‌ی رشد به مدت 48 ساعت در همین محیط ها باقی ماندند. محلول های کنترل هم وجود داشت و ضمناً 7، 12- دی متیل بنزآنتراسین به عنوان کنترل مثبت استفاده شد. همه آزمایش ها در دمای 25 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 65% انجام شدند.

   

  تست نوترکیبی و جهش سوماتیک. دو آمیزش از مگس ها استفاده شد: 1) آمیزش استاندارد (ST): ماده های flr3/In (3LR) TM3, ripp sep L(3) 89Aabx34e/e Bds و نرهای mwh. 2) آمیزش با زیست فعالسازی زیاد (HB): ماده های

  ORR; flr3/In (3LR) TM3, ripp sep L(3) 89Aabx34e/e Bds و نرهای mwh. مگس های زنده مانده از ویال های تیمار جدا شدند و مگس های ترانس هتروزیگوت (mwh flr+/mwh+flr3) در اتانول 70 درصد نگهداری شدند. لکه ها طبق دستورالعمل استاندارد شمارش شدند.

  بررسی داده و آنالیز آماری. داده های لکه های بال توسط برنامه‌ی کامپیوتری SMART بررسی شدند. آنالیزهای آماری هم به همین شکل انجام شد. براساس تعداد کلون های mwh، تعداد بال های بررسی شده و تعداد سلول های امتیاز دهی شده در هر بال (تقریباً 400/24 عدد)، فراوانی تشکیل کلون به ازای هر چرخه‌ی سلولی و 5 10 سلول محاسبه شد. هیچ تصحیحی روی اندازه‌ی کلونی انجام نشد.

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

دانلود تحقیق آزمون ایمز

آزموني ساده است که توسط Bruce Ames براي مشخص کردن اينکه آيا يک ماده اثر جهش زايي دارد يا نه، طراحي شده است. يک سويه‌ي Salmonella Typhimurium که داراي جهشي است که يک آنزيم مسير بيوسنتزي اسيد آمينه‌ي هيستيدين از کار بيافتد، روي محيط کشت بدون هيستيدين

دانلود تحقیق جهش زایی آلودگی های مختلف هوایی (ذرات معلق)

خلاصه در این فصل و فصل بعد به بررسی آزمایشاتی می پردازیم که در طی آنها، جهش زایی آلودگی های مختلف هوایی (ذرات معلق) مورد مطالعه قرار می گیرند. هدف از این فصل بررسی تاثیر آلودگی هوا بر روی جمعیت یک منطقه است. جهش زایی ترکیبات آلی جدا شده (EOM) از ذرات معلق توسط آزمایشهای مختلفی از جمله کشت سالمونتلا، متد ترمیم DNA در سلول های کبد موش و آزمون میکرونوکلئوس در موش، مورد بررسی قرار ...

دانلود تحقیق آلودگی ذرات معلق

خلاصه میزان جهش زایی مولکلوهای زیستی در ذرات معلق موجود در آلودگی هوا، در بسیاری از شهرها، از جمله شهر بورتو واقع در کشور برزیل، بررسی شده است. این مطالعات معمولاً توسط روش سالمونتلا/ میکروزوم صورت می گیرد. ذرات متعلق هوا جمع آوری شده، و جداسازی می شوند، سپس جهش زایی در هر بخش بررسی می‌شود. این کمیت توسط بررسی میزان جهش های ایجاد شده در سوشهای سانلمونلا تیفی موریم[1] TA98-NR , ...

دانلود تحقیق اندازه گیری میزان جهش زایی علف کش ها در آزمون لکه های بال مگس سرکه

خلاصه در بخش حاضر علف کش های بنتازون (bentazone)، مولینات (molinate)، تیوبنکارب (thiobencarb) و تری فلورالین (trifluralin)، در مورد اثر جهش زایی و نوترکیبی زایی بررسی شده اند. این بررسی به وسیله‌ی آزمون لکه های بال در دروزوفیل (آزمون جهش و نوترکیبی سوماتیک SMART) انجام شده است. دو نوع آمیزش استاندارد (ST) و زیست فعالی زیاد (HB) استفاده شده است. آمیزش دوم با حساسیت زیاد به پیش ...

دانلود تحقیق اندازه گیری میزان جهش زایی علف کش ها در آزمون لکه های بال مگس سرکه

در بخش حاضر علف کش هاي بنتازون (bentazone)، مولينات (molinate)، تيوبنکارب (thiobencarb) و تري فلورالين (trifluralin)، در مورد اثر جهش زايي و نوترکيبي زايي بررسي شده اند. اين بررسي به وسيله‌ي آزمون لکه هاي بال در دروزوفيل (آزمون جهش و نوترکيبي سوماتي

دانلود مقاله آلودگی هوا

آلودگی هوا اولین آلاینده‌های هوا احتمالا دارای منشأ طبیعی بوده‌اند. دود، بخار بدبو، خاکستر و گازهای متصاعد شده از آتشفشانها و آتش سوزی جنگلها، گرد و غبار ناشی از توفانها در نواحی خشک، در نواحی کم ارتفاع مرطوب و مه‌های رقیق شامل ذرات حاصل از درختهای کاج و صنوبر در نواحی کوهستانی، پیش از آنکه مشکلات مربوط به سلامت انسانها و مشکلات ناشی از فعالیتهای انسانی محسوس باشند، کلا جزئی از ...

دانلود مقاله شیمی در نگاه جهان

کروم کروم فلزی از عنصرهای گروه ششم جدول تناوبی است که در طبیعت ظرفیت های گوناگونی را، از 2- تا 6+ از خود به نمایش می گذارد. ورود این عنصر به بدن از راه های مختلفی امکان پذیر است چنان که، در افراد معمولی، دستگاه گوارش و در کارگران صنایع، دستگاه تنفس عمده ترین این راه ها به شمار می آید. در میان انواع ترکیب های کروم، ترکیب های سه و شش ظرفیتی آن، بیش ترین اهمیت را دارند. کروم سه ...

دانلود تحقیق تاثیر جهش زایی Cochlospermum Regium در سکو های جنسی دروزوفیل نر

خلاصه طی تحقیقات اخیر، دانش استفاده از گیاهان به عنوان دارو به طور چشمگیری افزایش یافته است. گیاه C.Regium که در نواحی ساوانای برزیل یافت می شود، فعالیت درمانی بالایی داشته و نه تنها برای درمان بیماری های پوستی مانند سوختگی و عفونت بکار می رود، بلکه حتی در درمان عفونت روده و زخم معده نیز موثر است. در این تحقیق عصاره آبی و شیشه C.Regium با غلظت های 13، 19 و 25 گرم بر لیتر استفاده ...

دانلود مقاله آلودگی محیط زیست

آلودگی محیط زیست و راه های جلوگیری پیشگفتار: آلودگی محیط زیست از منابع گوناگون صورت می‌گیرد. با پیشرفت تمدن بشری و توسعه فن‌آوری و ازدیاد روز افزون جمعیت ، در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی در هوا و زمین روبرو شده است که زندگی ساکنان کره زمین را تهدید می‌کند. بطوری که در هر کشور حفاظت محیط زیست مورد توجه جدی دولتمردان است. امروزه وضعیت زیست محیطی به گونه‌ای شده است که مردم ...

دانلود تحقیق مدیریت شهری و کنترل آلودگی هوا

مقدمه: «تبيين مفاهيم مديريت شهري و آلودگي هوا» 1- توجيه پلان: پلان مربوطه از يک مقدمه و دو بخش تشکيل شده است. در مقدمه به ذکر کليات بحث نظير علت انتخاب موضوع، اهميت و ضرورت موضوع‌ (فوائد عملي، نظري و تکنيکي)، مفهوم مديريت شهري، مفهوم

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول