دانلود مقاله رایگان تاریخچه مخابرات همدان

Word 113 KB 7665 5
مشخص نشده مشخص نشده دانلود مقاله های رایگان
قیمت: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • 1-1- گذشته مخابرات همدان

   در بهمن ماه 1306یعنی درست سیزده سال پس از ورود تلفن به ایران مجموعه کوچکی نیز در همدان راه اندازی شد که دارای 162رشته سیم بود و از طریق خط ملایر ، اراک ، قم به تهران و از سوی دیگر بوسیله یک رشته سیم به اسد آباد وصل شده بود و ارتباط با کرمانشاه نیز از طریق آن صورت می گرفت و ارتباط با شهرهای نهاوند ، تویسرکان و بروجرد از طریق ملایر برقرار می شد.

  بین سالهای 1306تا 1338هجری شمسی مرکز تلفن همدان از 162 شماره به 1400شماره توسعه یافت . در اسفند ماه سال 1344هجری شمسی نصب 3000 شماره تلفن خودکار با سیستم EMD که در شهریور همان سال آغاز شده بود به پایان رسید و سه روز بعد یعنی سوم اسفند ماه سال 1344 هجری شمسی اولین مرکز تلفن خود کار راه اندازی شد و طی سه مرحله توسعه در شهر همدان و راه اندازی تلفن در شهرهای همدان ، ملایر بصورت خودکار و شهرهای نهاوند و تویسرکان و اسدآباد بصورت مغناطیسی تا سال 1357 هجری شمسی رقم کلی تلفنهای استان همدان به 1400 شماره رسید . این در حالی است که ارتباط بین شهری استان تا سال 1349 بصورت فیریک و کاریر بود که در آن سال نصب شبکه مایکروویو کشور ، همدان نیز به این سیستم مجهز شد و در خصوص ارتباط روستایی استان همدان تا سال 1357 تنها 15 روستای بزرگ استان دارای ارتباط بود.

   1-2- ارتباطات برون سازمانی

                                     

   

  1-3- معرفی مشتریان

  دریافت کنندگان خدمات معرفی شده در بند 1-4 این نظامنامه مشتری مخابرات همدان محسوب می گردند .

   1-4- معرفی خدمات

  ×         واگذاری تلفن :متقاضی با مراجعه به امور مشترکین مرکز مربوطه درخواست برقراری یک خط شماره تلفن را می نمایند که در صورت وجود امکانات فنی و واریز هزینه اشتراک نصب تلفن دایر می گردد.

  ×         سرویسهای ویژه:  مشترک با تکمیل فرم قرار داد سرویس ویژه درخواست دایری سرویسهای ویژه را می نماید.

  ×         لغو سرویس ویژه  : با در خواست کتبی مشترک سرویس ویژه دایر شده ، لغو میگردد.

  ×         تغییر نام فیش تلفن : خریدار و فروشنده با مراجعه به امور مشترکین و ارایه مدارک لازم در خواست تغییر نام فیش تلفن ثابت را می نمایند .

  ×         تغییر نام و مکان تلفن : خریدار و فروشنده با مراجعه به امور مشترکین و ارایه مدارک لازم در خواست تغییر نام و مکان تلفن را می نمایند که در صورت وجود امکانات فنی میسر است .

  ×         تغییر مکان تلفن :  مشترک با مراجعه به امور مشترکین درخواست تغییر نام تلفن را می نماید .

  ×         واگذاری تلفن استیجاری 50 ریالی : متقاضی با درخواست کتبی خواهان برقراری تلفنی استیجاری در صورت تایید مسئول مربوطه و در صورت وجود امکانات فنی برقرار می گردد.

  ×         قطع وصل به درخواست مشترک :  مشترک یا قائم قانونی وی با تکمیل فرم قطع / وصل درخواست قطع/ وصل تلفن را می نماید.

  ×         تعویض شماره تلفن : مشترک بنا به دلایلی درخواست تعویض شماره را می نماید که در صورت موافقت و واریز تعرفه مربوط تعویض شماره انجام می گردد.

  ×         مسدود و آزاد نمودن صفر دوم بین الملل :  مشترک با درخواست کتبی تقاضای مسدود و آزاد نمودن صفر دوم بین الملل را می نماید که مسدود نمودن صفر دوم بعد از واریز تعرفه مربوطه امکان پذیر است.

  ×         قطع و باز داشت تلفن ، وصل/ رفع بازداشت :  برابر در خواست خواهان و به دستور مقامات قضائی تلفن برای مدت تعیین شده قطع و بازداشت می گردد.

  ×         نصب مجدد تلفن جمع آوری شده :  تلفن جمع آوری به در خواست مشترک یا قائم قانونی وی در صورت وجود امکانات فنی و تسویه به سعی کارکرد و هزینه نصب مجدد برقرار می گردد.

  ×         حذف شماره از اطلاعات 118:  مشترک با درخواست کتبی تقاضای حذف از اطلاعات 118 تلفن خود را می نماید.

  ×         کشف مزاحمت :  مشترک یا قائم مقام ثانوی وی و استفاده کننده با تکمیل فرم کشف مزاحمت درخواست کنترل تلفن را می نمایند.

  ×         ارائه ریز مکالمات بین شهری و بین الملل : مشترک یا استفاده کننده با مراجعه به امور مشترکین و تکمیل فرم درخواست ،‌ ریز مکالمات بین شهری و بین الملل را در یافت می نماید.

  ×         ثبت حرفه در اطلاعات 118: مشترک با ارائه مدارک قابل قبول درخواست ثبت حرفه در اطلاعات 118را برروی شماره تلفن خود می نماید.

  ×         ارتباط بین الملل(126) : مشترک با تماس با 126 تقاضای تامین ارتباط بین الملل را می نماید.

  ×         رفع خرابی تلفن(117):  مشترک با تماس با 117 خرابی تلفن را اطلاع می دهد که خرابی در اسرع وقت برطرف می گردد.

  ×         ندای قرآن و اوقات شرعی:  شماره سه رقمی 144 جهت ندای قرآن و اوقات شرعی در نظر گرفته شده است.

  ×         اصلاح و تکمیل آدرس قبض تلفن:  مشترک با مراجعه به امور مشترکین مرکز مربوطه آدرس دقیق جهت ارسال قبض را اعلام می نماید.

  ×         تلفن خارج از مرز خدمات شهری:  متقاضی برقراری تلفن در خارج از مرز خدمات شهری ، با مراجعه به مخابرات مرکز استان و واریز هزینه کار شناسی بعد از تایید مقامات مسئول ، در صورت وجود امکانات فنی و واریز سایر هزینه ها و هزینه اشتراک تلفن دایر می گردد.

  ×         واگذاری سیم خصوصی :  متقاضی با مراجعه به امور مشترکین درخواست برقراری یک زوج سیم خصوصی را می نماید که در صورت وجود امکانات فنی و واریز هزینه سپرده و نصب و تنظیم قرارداد  سیم خصوصی دایر می گردد.

  ×         سرویس مکالمه چند نفر:  سرویسی است که در آن همزمان سه نفر می توانند با هم مکالمه نمایند.

  ×         سرویس انتقال مکالمه :  سرویسی است که مشترک با دادن کدی خاص شماره تلفن خود را موقتا به محل دیگری انتقال دهد.

  ×         سرویس شماره گیری سریع :  سرویسی که مشترک با دادن کدی خاص می تواند با زدن یک شماره که قبلا آن را به حافظه داده شماره گیری نماید.

  ×         سرویس انتظار مکالمه : سرویسی است که اگر مشترک در حال صحبت کردن باشد و نفر سومی با او تماس بگیرد باز شماره بوق اشغال نمی زند و مشترک با زدن قلاب می تواند با تماس گیرنده بعدی نیز صحبت نماید.

  ×         سرویس نمایش شماره مشترک خواهان : سرویسی است که اگر کسی به مشترک زنگ بزند شماره او در حافظه تلفن مشترک ثبت می گردد و مشترک می تواند شماره تلفن کسی را که با او تماس گرفته است در روی صفحه نمایشگر ملاحظه نماید.

  1-5-معرفی افراد کلیدی و امضاهای مجاز

   

  افراد کلیدی که در تصمیم گیری ها ، طرح ریزی ، اجرا ، ارزیابی و بازنگری سیستم مدیریت کیفیت سازمان   نقش موثری را ایفا نموده و مینمایند در جدول زیر معرفی می شوند.

   2- الزامات سیستم مدیریت کیفیت

  2-1- دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت

  دامنه کاربرد این سیستم شامل کلیه فرایند های مرتبط بامدیریت مخابرات مرکزاستان همدان می باشد

  الزامات مرتبط با بند ذیل در این سیستم مستثنی شده اند :

  بند7 –5 –2  صحه گذاری فرایند های تولید و ارائه خدمات : با توجه به نوع فعالیتهای مدیریت مخابرات مرکز استان همدان فرایند های ویژه در این سیستم کاربرد ندارند.

   

  2-2- خط مشی کیفیت

  همه شما را به تقوی و نظم در کارها و اصلاح روابط بین خود سفارش می کنم.

  امیر مومنان علی (ع)

  شرکت مخابرات استان همدان در راستای ایجاد، توسعه و نگهداری شبکه های مخابراتی و به منظور بهبود مستمر کیفیت خدمات نسبت به شناسایی نیازهای مشترکین و تامین رضایت آنها از طریق پیاده سازی نظام مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد جهانی ISO9001:2000 اقدام نموده و اصول زیر را شالوده تلاشهای خود قرار داده است:

  ×        تامین ارتباط مخابراتی متقاضیان بر حسب نیازهای روز در حداقل زمان ممکن

  ×        مراقبت مستمر از کیفیت خدمات ارائه شده به مشترکین و ارتقای کیفیت با استفاده از فن آوریهای نوین

  ×        استفاده مناسب از منابع ،توانمندیها و قابلیتهای جامعه

  ×        شناسایی نیازهای مشترکین و متقاضیان و تامین آن از طریق بهبود در روشهای انجام کار و تسهیل  در اجرای ضوابط ، قوانین و مقررات

  ×        رعایت کرامت انسانها در ارائه خدمات مخابراتی به همه اقشار جامعه صرف نظر از موقعیت اجتماعی و   اقتصادی افراد

  ×        استفاده از نظرات و پیشنهادات همه صاحب نظران در جهت اصلاح امور و پیشبرد کارها

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

دانلود گزارش کارآموزی مرکزمخابرات مهدیه

آشنايي با مکان کلي کار آموزي تاريخچه و سير تحول مخابرات در کشور ايران تاريخچه و سيرتحول مخابرات در ايران ( 1236 لغايت 1385 ) مقدمه : امروزه با توجه به نقش انکار ناپذير و حساس ارتباطات در توسعه ملي جوامع و الزاماً برنامه ريزي ها و

دانلود ‫پروژه مخابرات

نقش ارتباطات و مخابرات اهميت و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعه واکنش هر موجود زنده در برابر محيط و اجتماع خود بر اساس يک سلسله اطلاعات صورت مي گيرد و اين اطلاعات فراهم نمي گردد جز با برقراري ارتباط با محيط و همنوع خويش . بدين ترتيب هرچه امکانات ار

دانلود تحقیق تاریخچه و سیرتحول مخابرات در ایران

مقدمه : امروزه با توجه به نقش انکار ناپذير و حساس ارتباطات در توسعه ملي جوامع و الزاماً برنامه ريزي‌ها و سرمايه گذاري هاي کلان و قابل ملاحظه در اين بخش وظيفه ي متوليان مخابرات کشور ، جنبه حياتي و ملي به خود گرفته است . اهميت اطلاعات و ايجاد حر

دانلود گزارش کارآموزی مخابرات

فصل اول نقش ارتباطات و مخابرات اهميت و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعه واکنش هر موجود زنده در برابر محيط و اجتماع خود بر اساس يک سلسله اطلاعات صورت مي گيرد و اين اطلاعات فراهم نمي گردد جز با برقراري ارتباط با محيط و همنوع خويش . بدين

دانلود مقاله تاریخچه رادیو و تلویزیون

تاریخچه رادیو: نخستین فرستنده بی سیم موج بلند تهران و شهرهای تبریز، مشهد، کرمان، باختران و خرمشهر در ساعت 3 بعد از ظهر روز ششم اردیبهشت ماه سال 1305 شروع بکار کرد. فرستنده تهران 20 کیلو وات قدرت داشت و طول دکل آن 120 متر بود. یکسال پیش از تأسیس این ایستگاه فرستنده بمنظور تعلیم و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز در وزارت جنگ، «مدرسه بی سیم قشون کل» گشوده شد. با گسترش فعالیت ها و ...

دانلود مقاله شرکت مخابرات ایران

مقدمه شرکت مخابرات ایران به منظور تمرکز بخشیدن به تمامی امور ارتباطات ومخابرات کشور به استثناء بخش صداو سیما با تصویب مجالس قانون گذاری وقت در سال 1350 تشکیل شد و با استناد به اساسنامه قانونی فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 1374 با توجه به گسترش فعا لیتهای مخابراتی در پهنه کشور جمهوری اسلامی ایران و پیروی از سیاست تمرکززدائی در اجرای ماده 7 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران تشکیل ...

دانلود مقاله کارآموزی کامپیوتر شرکت مخابرات استان گلستان

بحث معرفي ICT به عنوان محرک اصلي و عامل توسعه در تمام بخش ها موضوعي نيست که اخيرا صاحب نظران به آن رسيده باشند اما تکرار آن در واقع نشان از اهميت و جريان پوياي اين مضمون دارد. به هر حال اين رويکرد گريز ناپذير در تمامي عرصه ها نمود يافته و پرداخت منا

دانلود تحقیق تاریخچه مخابرات

چکيده: دستگاه سوئيچ ديجيتال به عنوان قلب و مرکز کليه ارتباطات تلفني محسوب مي شود. با توجه به اهميتي که ارتباطاتي نظير تلفن، اينترنت، فاکس و ... در زندگي امروز به عهده دارند، سرويس و نگهداري و همچنين ارائه خدمات به مشترکين از طريق سالنهاي دستگاه در

دانلود گزارش کارآموزی شرکت مخابرات خراسان رضوی

تاريخچه شرکت مخابرات خراسان اولين مرکز تلفن استان خراسان در شهر مقدس مشهد با نصب 70 شماره تلفن مغناطيسي در سال 1298 مورد بهره برداري قرار گرفت و طي سالهاي 1298 لغايت 1357 تعداد مرکز خودکار تلفن شهري 9 مرکز افزايش يافت. طي برنامه پنج سال اول با ر

دانلود تحقیق کنفرانس ویدیویی

مقدمه کنفرانس ويديويي در حال تغيير روش‌هاي تجارت و ارتباطات است. اين فناوري امکان ملاقات رو در رو را بر فراز مرزها مهيا مي‌سازد و راه را براي ارتباط مفيد سازنده به همراه تصميم‌گيري‌هاي دقيق چه در داخل و چه در خارج سازمان هموار مي‌نمايد. در حقيق

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول